5.3.2018
NEW
> Novice

Blockchain v energetiki ´18

28.februarja se je v Kristalni palači odvijala prva konferenca Blockchain v energetiki´18, organizirana pod okriljem Prosperie, na kateri je med drugimi predaval tudi naš odvetnik Aljaž Jadek. Izvrstni predavatelji so poskrbeli, da so udeleženci pridobili več znanj, rešitev in svežih vpogledov na področju blockchaina v energetiki.

Vabimo k branju objav medijev o dogodku na naslednjih povezavah:

https://www.sta.si/2487734/pametne-pogodbe-z-avtomatiziranim-izvrsevanjem-lahko-pospesijo-poslovanje?q=block,v,energetik

https://oe.finance.si/8864838/Kako-se-ELES-GEN-I-in-Petrol-srecujejo-z-blockchainom