22.2.2017
KARIERA
> Kariera v pravu

Čajanka s člani Ženevskega kluba študentov Pravne fakultete v Ljubljani

Ljubljana, 22. februar 2017 - V Odvetniški pisarni Jadek & Pensa smo tudi letos gostili čajanko s študenti Pravne fakultete v Ljubljani, člani Ženevskega kluba. Na njej smo udeležencem predstavili naš kolektiv, vsebine odvetniškega poklica, organizacijo dela v odvetniški pisarni, tipičen delovni dan odvetnika ter osebne lastnosti in vrednote, ki odlikujejo dobrega odvetnika.

Na čajanki smo med drugim predstavili tudi program in cilje pripravništva ter prednosti za pripravnike, ki izpolnijo naša visoka pričakovanja in se zaposlijo v naši pisarni. Študentom je bil zanimiv tudi vpogled v tipičen delovni dan odvetnika naše odvetniške pisarne, ki je praviloma zelo dinamičen in poln (tudi nepredvidenih) izzivov.

Udeležencem čajanke smo odvetnika kot osebo orisali v vlogi pravnega strokovnjaka, ki ga vodi skrb za interes stranke in zaupnost njunega razmerja, istočasno pa ga odlikujejo visoka etična merila, strokoven in zavzet pristop, kolegialnost ter spoštljivost do strank, sodišč in drugih organov ter stanovskih kolegov.

Odvetniška pisarna Jadek & Pensa si z odprtostjo do študentov prava ter s prenašanjem in izmenjavo znanj ter izkušenj prizadeva in si bo tudi v prihodnje prizadevala prispevati k strokovni in splošni izobrazbi novih rodov pravnikov že v času študija, v okviru pripravništva pa zagotavljala vsestransko in temeljito praktično pripravo za bodoče samostojno delo.