9.12.2022
ESG
> trajnost / okoljski-družbeni-upravljavski vidiki (ESG)

“Dostojanstvo, svoboda in pravica za vse.”

Prihaja 10. december, dan človekovih pravic.

Dan v letu, ki nas opominja, da ne glede na to, da letos mineva že 74 let od sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic v okviru Združenih narodov, te žal še vedno niso samoumevne.

Svet se v zadnjih letih sooča z novimi izzivi in krizami, kot so pandemija, nove vojne, energetske krize, nestabilnost finančnih sistemov in podnebne spremembe. V teh časih je še toliko bolj pomembno, da se spomnimo na vrednote in pravice, zapisane v Splošni deklaraciji, in na njih temeljimo naše skupno delovanje ter spopadanje z izzivi.

Koncept človekovih pravic nam daje moč in nam sporoča, da imamo vsi pravico do dostojanstva, pa naj bo to v našem razmerju do sočloveka, do države ali v delovnem razmerju. Ko je v naše dostojanstvo poseženo, je prav, da se postavimo po robu. #standup4humanrights

Enako sporočilo ima tudi letošnji slogan dneva človekovih pravic, ki se glasi: “Dostojanstvo, svoboda in pravica za vse.”

Močan slogan, ki nas v odvetniški pisarni kar sili v retrospektivno razmišljanje, ali smo v letošnjem letu in v letih pred tem naredili dovolj, da bi tudi sami prispevali k omogočanju pravice za vse.

Odvetniki smo namreč kot del pravosodja zavezani k varovanju pravne države in s tem tudi človekovih pravic. Štejemo, da sta kakovostno zastopanje in pravna pomoč socialno šibkim naša naloga. Zato si v pisarni prizadevamo, da prevzememo zadeve, ki bi glede na svojo naravo lahko doprinesle k delovanju v skladu z varovanimi človekovimi pravicami na vseh področjih, ter na ta način prispevamo k družbeno odgovornemu ravnanju in trajnostnemu razvoju. Kadar je glede na okoliščine posamezne zadeve primerno, svoje nasvete in storitve nudimo tudi brezplačno – pro bono. In prav pro bono delo je tisto, ki lahko najbolj prispeva k zagotavljanju pravice za vse.

V letošnjem letu smo v okviru pro bono pravne pomoči pomagali ukrajinskim beguncem pri pridobivanju začasne zaščite in urejanju ostalih zadev, da bi jim v njihovi težki situaciji kar se da olajšali vsaj spopadanje s pravnimi in administrativnimi vprašanji.

Prav tako smo nadaljevali z zastopanjem vaščanov v sporu z občino v zvezi z zagotavljanjem pravice do pitne vode in z veseljem ugotavljamo, da smo bili pri tem uspešni, saj so se postopki pravnomočno zaključili v korist vaščanov. Pomagali smo tudi pri obrambi študentov pred določenimi zahtevki, ki so temeljili na nepoštenih poslovnih praksah.

Kljub temu pa leta ne moremo zaključiti brez občutka, da bi lahko naredili še več.

Zato bomo tudi v naslednjem letu – in še naprej – podpirali naše pro bono delo in skušali s svojim strokovnim znanjem prispevati k boljšemu, pravičnejšemu in bolj trajnostnemu svetu.