22.11.2022
NEWTECH
> Nove tehnologije

MiCA – Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o trgih kriptoimetij in spremembi Direktive (EU) 2019/1937

MiCA je evropska uredba, ki ureja trg kriptoimetij.

Evropska komisija je MiCA v evropski zakonodajni postopek vložila že leta 2020. Trenutno je v zakonodajnem postopku pred Evropskim parlamentom, kjer se pričakuje njeno sprejetje in objava v Uradnem listu Evropske unije v drugem četrtletju 2023.

MiCA naj bi stopila v veljavo 20 dni po objavi v Uradnem listu Evropske unije in naj bi se začela uporabljati 18 mesecev kasneje – torej lahko računamo na njeno uveljavitev nekje v začetku leta 2025. Ker gre za uredbo, ki je zavezujoč evropski zakonodajni akt, je ni treba implementirati v slovenski pravi red, ampak se bo po uveljavitvi uporabljala neposredno po vsej Evropski uniji.

Glavni namen uredbe MiCA je poenotiti in urediti poslovanje s kriptoimetji ter zagotoviti visoko raven varstva potrošnikov.

MiCA ureja naslednja štiri področja:

Področje 1

Postopek izdaje kriptoimetja in uvrstitev kriptoimetij na platformo za trgovanje.

V zvezi s tem MiCA ureja:

 • vsebino in obliko bele knjige,
 • obveščanje, objavo in spremembo bele knjige,
 • vsebino in obliko tržnih sporočil,
 • pravico do odstopa od pogodbe ter
 • obveznosti in odgovornosti izdajateljev.

Področje 2

Stabilni kovanci (ang. stablecoin) in e-denarni žetoni, kjer MiCA ureja:

 • kdo so subjekti, ki morajo pridobiti dovoljenje za javno ponudbo stabilnih kovancev ali e-denarnih žetonov ter njihovo uvrstitev na borzo,
 • kaj je vsebina vloge za izdajo dovoljenja in postopek za izdajo dovoljenja,
 • obveznosti in delovanje izdajateljev stabilnih kovancev ter e-denarnih žetonov in
 • obveznosti glede upravljanja s sredstvi izdajateljev.

Področje 3

Dovoljenje za ponudnike kripto storitev, kjer MiCA ureja:

 • pogoje in postopek za izdajo dovoljenja in
 • obveznosti ter pogoje delovanja ponudnikov kripto storitev.

Med ponudnike kripto storitev MiCA uvršča subjekte, ki se ukvarjajo:

  • s skrbništvom in upravljanjem kriptoimetja v imenu tretjih oseb,
  • z upravljanjem menjalnice,
  • z menjavo kriptoimetja za fiat ali kriptoimetje,
  • z izvrševanjem naročil za kriptoimetje v imenu tretjih oseb,
  • s posredovanjem pri izdaji kriptoimetja,
  • s prejemanjem in posredovanjem naročil v imenu tretjih oseb in
  • s svetovanjem o kriptoimetju.

Področje 4

MiCA uvaja tudi pravila glede preprečevanja zlorab na trgu s tem, da ureja obveznosti glede razkritja notranjih informacij in uvaja prepoved trgovanja na podlagi notranjih informacij ter prepoveduje ravnanja, ki predstavljajo tržno manipulacijo s kriptoimetji.

Izjeme: Ob tem je pomembno, da MiCA iz svoje ureditve izpušča rudarjenje, NFT, DeFI, brezplačne kripto žetone, manjše izdaje kriptoimetja (izdaje v vrednosti do 1 milijona EUR v 12 mesecih ali izdaje manj kot 150 osebam na državo članico). Hkrati pa MiCA ne posega v kriptoimetja, ki predstavljajo finančne instrumente, podvržene že obstoječi finančni regulativi.

V naši pisarni bomo še naprej budno spremljali nadaljnji razvoj regulative kriptoimetij in svoje znanje na tem področju prenašali na naše stranke.

Zaenkrat pa z vami z veseljem delimo praktičen, kratek povzetek ključnih informacij v zvezi z MiCA, ki si ga lahko prenesete.