6.1.2021
NEW
> Novice

Napredovanja

Z veseljem obveščamo, da so z dnem 1. 1. 2021 naši kolegi Iris Pensa, Borut Leskovec in Domen Romih napredovali v položaj partnerja v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.o.o. Kolegica Nastja Merlak je napredovala v položaj starejše odvetnice.

Iris Pensa vodi delovnopravno prakso pri Jadek & Pensa, specializira pa se tudi na področju ustavnega prava in prava človekovih pravic. Poleg tega, da je izkušena pri zastopanju strank pred sodišči ter svetovanju tako lokalnim kot mednarodnim strankam, deluje tudi kot mediatorka. Pri Jadek & Pensa skrbi za delovanje skladno z desetimi načeli UN Global Compact s področja človekovih pravic, delavskih standardov, okolja in transparentnosti ter proti-korupcije, kar na primeren način upošteva pri vseh svojih storitvah in nasvetih strankam. Iris je tudi primarni kontakt za vse morebitne zadeve, ki bi jih glede na okoliščine posameznega primera pisarna sprejela v delo na pro bono osnovi.

Borut Leskovec je odvetnik z dolgoletnimi izkušnjami in dolgim seznamom referenc na področju razreševanja gospodarskih sporov, s posebnim poudarkom na sporih med delničarji in družbeniki in sporih v zvezi z združitvami, prevzemi, izstisnitvami. Prav tako v odvetniški pisarni Jadek & Pensa vodi področje javnega naročanja, in je priznan slovenski strokovnjak na področju prava javnih naročil in sporov, ki nastajajo v postopkih javnega naročanja. Posebej se osredotoča na izvensodno rešitev sporov s pogajanji in iskanjem rešitev, usmerjenih v prihodnost.

Domen Romih je priznan davčni strokovnjak, ki vodi področje davčnega svetovanja pri Jadek & Pensa. Odvetniški pisarni Jadek & Pensa se je pridružil pred štirimi leti in v tem času zgradil uspešno in priznano področje davčnega svetovanja, planiranja, in zastopanja strank v davčnih postopkih. Domen svetuje zlasti na področjih transakcijskih davkov, davka na dohodek pravnih oseb, in dohodnine. Širši javnosti je poznan kot redni avtor prispevkov s področja davčnega prava v časniku Finance, kot predavatelj pa redno sodeluje na dogodkih, ki se ukvarjajo s področjem davkov v Republiki Sloveniji.

Nastja Merlak je odvetnica v transakcijski skupini Jadek & Pensa, izkušena na področju M&A in finančnega prava. Posebej je specializirana za vodenje skrbnih pregledov družb, področje tujih investicij, in finančno regulativo. Odvetniški pisarni Jadek & Pensa se je pridružila že kot pripravnica, nato po končanem magisteriju na prestižni univerzi LSE v Londonu in opravljenem pravniškem državnem izpitu kot kandidatka, in kasneje postala odvetnica. Napredovanje v status starejše odvetnice je priznanje kvaliteti njenega dela, njeni predanosti, in kaže svetlo pot naprej v pisarni Jadek & Pensa.