3.1.2023
DEL
> Delovno pravo

Nova dolžnost delodajalcev – poročanje o veljavnih kolektivnih pogodbah

Novo leto prinaša nove zaobljube, hkrati pa tudi nove zahteve za delodajalce, ki morajo po novem poročati o veljavnih kolektivnih pogodbah.

S 1. januarjem 2023 se je pričel uporabljati nov obrazec za izračun davčnih olajšav (REK-O). Obrazec je bil objavljen tik pred koncem lanskega leta in ga je treba uporabljati za izplačila dohodkov od 1. januarja 2023 dalje. V enem od 128 polj novega REK-O obrazca morajo delodajalci izbrati kolektivno pogodbo, ki velja za zaposlitev prejemnika dohodka za izplačane plače in nadomestila plač. Gre za polje pod oznako »S02«, ki od delodajalca zahteva, da vpiše trimestno oznako veljavne kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti (celoten seznam je na voljo tukaj).

Nekateri delodajalci bodo lahko v zadregi, če niso prepričani, katera kolektivna pogodba na ravni dejavnosti velja zanje – oziroma če sploh katera, saj za nekatere dejavnosti namreč ni sklenjene kolektivne pogodbe. Morda bodo nekateri delodajalci zaradi novega obrazca celo šele sedaj ugotovili, da so dolžni spoštovati določila katere od kolektivnih pogodb na ravni dejavnosti.

Če na kratko pojasnimo; kolektivne pogodbe podrobneje urejajo pravice in obveznosti delavcev in delodajalcev, ki izhajajo iz delovnega razmerja. Kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti načeloma sklepajo sindikati oziroma združenja sindikatov in delodajalci oziroma združenja delodajalcev. Kolektivne pogodbe praviloma veljajo za stranki kolektivne pogodbe oziroma njune člane, v kolikor pa kolektivno pogodbo dejavnosti sklene en ali več reprezentativnih sindikatov in eno ali več reprezentativnih združenj delodajalcev, se lahko njena veljavnost na podlagi sklepa ministra za delo razširi na vse delodajalce v dejavnosti, za katero je sklenjena kolektivna pogodba. To pomeni, da lahko kolektivna pogodba na ravni dejavnosti velja tudi za delodajalce, ki niso člani reprezentativnega združenja delodajalcev in tudi če pri njih ni organiziranega sindikata.

Ob izpolnjevanju obrazca je pomembno vedeti še, da se nekatere kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti, ki sicer veljajo za delodajalca, morda ne uporabljajo za določenega delavca, ker je v njegovi pogodbi o zaposlitvi navedeno drugače ali pa že na podlagi kolektivne pogodbe same, ki morda določa, da za določenega delavca ne velja.

Velja, da če se določbe kolektivne pogodbe, ki veljajo za delodajalca, ne uporabljajo za določeno zaposleno osebo (npr. direktorji v določenih dejavnostih), je treba vnesti kodo »000«. Vendar pa se vseh vprašanj o uporabi kolektivnih pogodb ne da tako enostavno rešiti in bo morda treba narediti oceno za vsakega zaposlenega posebej.

Imate kakšno vprašanje? Kliknite tukaj in se obrnite na nas.