13.1.2020
JN
> Javno naročanje

Novela Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja

Konec preteklega leta so začele veljati spremembe Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (»ZPVPJN«), ki v obstoječo pravno ureditev pravnega varstva v postopkih javnega naročanja vnašajo nekaj pomembnih novosti. V tem prispevku bomo kratko predstavili tiste novosti ZPVPJN, ki pomembneje vplivajo na položaj ponudnikov in naročnikov v postopkih oddajanja javnih naročil.

Upravni spor zoper odločitve Državne revizijske komisijeDKOM«)

Do nedavnega je veljalo, da zoper odločitve DKOM ni pravnih sredstev. Taka ureditev je bila v delu strokovne javnosti pogosto kritizirana, saj je bila vprašljiva z vidika zagotavljanja ustavne pravice do sodnega varstva. Nov ZPVPJN to ureditev sedaj spreminja in predvideva možnost sprožitve upravnega spora zoper odločitve DKOM. Vendar pa bistvenih sprememb v konceptu pravnega varstva v postopkih javnega naročanja vendarle ne gre pričakovati, saj bo odločitev sodišča v upravnem sporu omejena na ugotovitev morebitne nezakonitosti odločitve DKOM in sodišče ne bo moglo spremeniti ali odpraviti odločitve DKOM.

Nov člen 39.a ZPVPJN, ki določa možnost sprožitve upravnega spora, se bo pričel uporabljati 1. januarja 2021, upravni spor pa bo mogoče sprožiti samo zoper odločitve DKOM, ki bodo vročene po tem datumu.

Glede na to, da bo odločitev sodišča omejena na ugotovitev nezakonitosti odločitve DKOM, se bo šele v praksi pokazalo, ali se bodo upravičeni tožniki1 dejansko posluževali možnosti sprožitve upravnega spora, ki jim bo v začetku 2021 omogočena. Zaradi vzpostavitve sodne kontrole nad DKOM in zaradi možnosti izoblikovanja sodne prakse tudi na področju prava javnega naročanja, bi bilo koristno, da bi bilo javno-naročniških zadev, v katerih bi odločilo sodišče čim več. Vendar pa za morebitne tožnike v upravnem sporu gotovo ne bo spodbudna informacija, da sodna taksa za upravni spor ne bo znašala 148 EUR, ki sicer velja za postopek v upravnem sporu, ampak bo ta znesek pomnožen s količnikom 30, kar pomeni, da bo taksa znašala skoraj 4.500 EUR. V vsakem posameznem primeru bo zato potrebno oceniti, ali si lahko tožnik s sprožitvijo upravnega spora sploh izboljša svoj pravni položaj – ta presoja bo verjetno v večini primerov povezana z vprašanjem povrnitve škode glede česar pa je ZPVPJN izrecno predvidel, da to ne bo predmet upravnega spora in se bo o tem odločalo v posebnem pravdnem postopku.

Portal eRevizija

S sprejemom novele ZPVPJN se je zamaknil tudi začetek uporabe portala eRevizija. Portal eRevizija je sicer že vzpostavljen in je že na voljo na naslovu www.portalerevizija.si, vendar pa se bo pričel uporabljati šele 1. januarja 2021. Več informacij o novem portalu eRevizija pa bomo predstavili v enem izmed naslednjih prispevkov.


1. To bodo vlagatelj zahtevka za revizijo, naročnik ali izbrani ponudnik.