Naša pisarna

Družbena odgovornost

Pri svojem poslovanju in strateških odločitvah spoštujemo 10 univerzalnih načel UN Global Compact s področja človekovih pravic, delavskih standardov, okolja in transparentnosti ter proti–korupcije. Pomemben del našega poklica sta humanitarnost in spoštovanje človeškega dostojanstva.

Prepričani smo, da je tudi gospodarstvo in s tem tudi naša pisarna (so)odgovorna za trajnosten razvoj skladen z varovanimi človekovimi pravicami. Prizadevamo si, da to prepričanje prenašamo na uravnotežen način tudi k našim strankam. Pri svojih storitvah in pravnih nasvetih na primeren način naše stranke spodbujamo k učinkovitemu in skladnemu delovanju v kontekstu varstva človekovih pravic.

Ob tem se zavedamo, da je z vidika varstva človekovih pravic pomembno, da imajo žrtve kršitve človekovih pravic dostop do učinkovitih pravnih sredstev, kar je lahko zagotovljeno le s kakovostno pravno pomočjo. Štejemo, da sta kakovostno zastopanje in pravna pomoč socialno šibkim naša naloga. Zato svoje zaposlene spodbujamo, da del svojega časa namenijo za delo na zadevah, ki bi glede na svojo naravo lahko doprinesle k delovanju skladno z varovanimi človekovimi pravicami na vseh področjih človeškega razvoja ter na ta način prispevale k družbeno odgovornemu ravnanju in trajnostnemu razvoju. V kolikor je glede na okoliščine posamezne zadeve primerno, svoje nasvete in storitve nudimo tudi brezplačno – pro bono.

Jadek & Pensa smo tudi podpisniki Listine raznolikosti Slovenija, s čimer smo se še dodatno zavezali k preprečevanju vseh oblik diskriminacije in k oblikovanju politike raznolikosti, ki promovira enake možnosti, vključenost in raznolikost, s prepoznavanjem individualnih spretnosti.