Naša pisarna

Zgodovina

Po kratki sodniški karieri je Andrej Jadek ustanovil lastno odvetniško pisarno. Kot je bilo to do začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja v Srednji Evropi običajno, je pisarna poslovala kot splošna praksa, ki je pokrivala vsa področja kazenskega, civilnega in gospodarskega prava, svoje storitve pa je ponujala tako fizičnim kot pravnim osebam. Uveljavila se je predvsem kot izvrsten servis za urejanje spornih zadev.
Po smrti Andreja Jadeka je pisarno začasno prevzel odvetnik Milosav Miladinovič. V pisarni se je kot odvetniški pripravnik zaposlil Srečo Jadek.
Po vpisu v imenik odvetnikov je Srečo Jadek nadaljeval delo na spisih odvetniške pisarne Andreja Jadeka in ohranil očetovo splošno prakso ter usmeritev v urejanje spornih zadev, vendar pa se je središče njegovega delovanja vse bolj selilo na področje gospodarstva. V tem obdobju se je pisarna kot ena izmed prvih v Sloveniji uveljavila na področju insolvenčnega prava, Srečo Jadek pa kot stečajni upravitelj enega največjih stečajev v državi.
Skladno s svojo predhodno kariero raziskovalca mednarodnih gospodarskih odnosov na Centru za mednarodno sodelovanje in razvoj je Pavle Pensa svoje delovanje usmeril predvsem na področje urejanja poslov, še posebno tujih investicij.
Odvetniška pisarna Jadek & Pensa je bila ustanovljena kot civilna družba. Cilj združitve je bila vzpostavitev pisarne, ki bo zlasti na gospodarskem področju nudila kakovostno pravno pomoč tako pri urejanju spornih zadev kot pri zaščiti interesov strank pri sklepanju poslov ter pri njihovem rednem delovanju. Vse večja kompleksnost gospodarskih pravd in mednarodnih poslov je zahtevala skupinsko delo in večje število usposobljenih pravnikov. Mnogi izvrstni mladi pravniki so začeli svojo poklicno oziroma odvetniško kariero kot pripravniki in odvetniški kandidati v odvetniški pisarni Jadek & Pensa.
Naraščajoče število strank, težnja po kakovostnem skupinskem delu, potreba po zagotovitvi materialnih pogojev za delo večjega števila pravnikov in potreba po specializaciji je pripeljala do spremembe civilne družbe dveh odvetnikov v osebno družbo, odprto za pristop novih odvetnikov.
Skupina priznanih odvetniških pisarn iz držav bivše Jugoslavije se je zaradi potreb svojih strank odločila ustanoviti omrežje prijateljskih odvetniških pisarn. Osrednje udeleženke so: Babić i partneri, Zagreb, Hrvaška; Čukić & Markov, Skopje, Makedonija; Jadek & Pensa, Ljubljana, Slovenija; in Prica i partneri, Beograd, Srbija. Več o omrežju je mogoče prebrati na naslovu www.lawyersandfriends.com.