22.6.2023
DEL
> Delovno pravo

Odkrijte skrivnosti motivacije zaposlenih: Ideje po korakih

Motiviranje zaposlenih je bistvenega pomena za uspeh vsakega podjetja. Vendar pa je ohranjanje zavzetosti in motiviranosti zaposlenih lahko zahtevna naloga. V tej seriji objav bomo preučili koncept "korenčka in palice" ter navedli pet možnosti, kako učinkovito motivirati zaposlene. Od priznavanja njihovih dosežkov do zagotavljanja priložnosti za rast in razvoj se bomo poglobili v strategije, ki lahko pomagajo ustvariti pozitivno delovno okolje in povečati zavzetost zaposlenih.

To je tretji del objav o izpopolnjevanju upravljanja z zaposlenimi – strategije za motiviranje, discipliniranje in uveljavljanje pravic delavcev.

Pogostost posodobitev plačnega sistema

Plača delavcev mora biti povezana s poslovno strategijo podjetja. Vsak delavec mora biti seznanjen s tem, kaj se od njega zahteva in za kaj bo posebej nagrajen. Dobro je, da so nagrade za dobro opravljeno delo pogosto pregledane in posodobljene, da sistem nagrajevanja ne zastara in nima odvračilnega oziroma demotivacijskega učinka.

Pogostost posodabljanja plačnih sistemov se lahko razlikuje glede na politiko poslovanja in panogo, v kateri deluje. Nekatera podjetja se lahko odločijo za letno posodabljanje plačnih sistemov, druga pa za pogostejše. Pomembno je poudariti, da lahko pogoste posodobitve plačnih sistemov pripomorejo k motiviranosti in zavzetosti delavcev, saj imajo delavci občutek, da delodajalec njihov prispevek prizna in nagradi. Poleg tega lahko redne posodobitve plačilnega sistema pomagajo v panogi ohranjati plače konkurenčne in privabiti najboljše talentirane kadre. Pogostost pregledov in posodobitev plačnega sistema je odvisna od ciljev delodajalca in specifične panoge. Z delodajalci se pogosto pogovarjamo o tem, kako pogosto je treba posodobiti njihov plačnega sistema v skladu z njihovimi posebnimi željami.

Udeležba delavcev pri dobičku in udeležba v lastniškem kapitalu

Udeležba delavcev pri dobičku in udeležba v lastniškem kapitalu je spodbuda, ki se lahko uporablja za motiviranje delavcev in usklajevanje njihovih interesov z interesi podjetja. Udeležbi delavcev pri dobičku običajno vključujejo razdelitev dela dobička podjetja med delavce, medtem ko udeležba v lastniškem kapitalu vključujejo dodelitev lastniškega deleža zaposlenim v podjetju. Takšna struktura je lahko zelo učinkovita pri spodbujanju občutka povezanosti med zaposlenimi in do podjetja, uporablja pa se lahko tudi za privabljanje in ohranjanje najboljših talentiranih kadrov.

Te sheme zagotavljajo tudi davčno ugodnost, saj bo dohodek iz udeležbe delavcev pri dobičku v primeru denarne sheme, če bo izplačan po treh letih od datuma upravičenosti do zneska dobička, oproščen prispevkov za socialno varnost in ne bo vključen v osnovo za dohodnino.

Ustvarjanje pozitivnega delovnega okolja v času gospodarske krize

Če delodajalec poskrbi za svoje zaposlene v času gospodarskega upada ali drugih težkih časih, s tem pokaže, da ceni svoje zaposlene in skrbi zanje. To lahko poveča moralo, motivacijo in zavzetost zaposlenih, kar posledično vodi do večje lojalnosti.

Poleg tega so podjetja odgovorna tudi za pozitiven vpliv na širšo družbo, zato vse pogosteje iščejo načine, kako pomagati svojim zaposlenim v težkih časih, enako pa pričakujejo tudi od svojih poslovnih partnerjev.

Če iščete davčno učinkovite možnosti za pomoč zaposlenim v času gospodarske krize, vključno z zvišanjem plače, povračilom stroškov, povezanih z delom, plačilom za uspešnost, nadomestilom za letni dopust in drugimi enkratnimi plačili ali darili, lahko tukaj najdete odličen povzetek.

Neomejen letni dopust

 Politika neomejenega letnega dopusta postaja med delodajalci vse bolj razširjena, saj delavcem omogoča večjo prožnost in samostojnost. S politiko neomejenega letnega dopusta lahko zaposleni vzamejo toliko letnega dopusta, kolikor ga potrebujejo, ob pogoju, da izpolnijo svoje delovne obveznosti in pričakovanja. Z neomejenim letnim dopustom imajo zaposleni občutek, da jim delodajalec zaupa, kar jih motivira za boljše delo.

V teoriji se vse to sliši dobro, v praksi pa bi bilo treba takšno politiko vzeti z rezervo še posebej, če se delavci začnejo počutiti nelagodno, če koristijo več letnega dopusta od pričakovane kvote in ga posledično izrabijo manj ali pa ga sploh ne izrabijo. Zaposleni imajo lahko tudi občutek, da se nad njimi izvaja pritisk, naj tega ne storijo.

Pogosto dobimo tudi vprašanja glede tega, koliko dni letnega dopusta se prenese v naslednje leto, če delavec ne izkoristi (neomejenega) letnega dopusta, in za koliko dni letnega dopusta mora delodajalec izplačati denarnega nadomestila, če delovno razmerje preneha, preden lahko delavec izkoristi ves pripadajoči letni dopust.

Prosti čas – ravnovesje med delom in zasebnim življenjem

 Ravnovesje med delom in zasebnim življenjem je pomemben vidik dobrega počutja delavcev in lahko pomembno vpliva na njihovo zavzetost, produktivnost in lojalnost. Delodajalci lahko delavcem zagotovijo zelo prožno ureditev delovnega časa in omogočijo več možnosti za prosti čas, ki delavcem olajšajo obvladovanje osebnih in poklicnih obveznosti. To lahko vključuje možnosti, kot so fleksibilen delovni čas, delo na daljavo in plačane odsotnosti z dela.

Za dodatna vprašanja ali pojasnila smo vedno na voljo.

Kliknite tukaj in nas kontaktirajte. Z veseljem vam bomo svetovali.