27.2.2024
ZAK
> zakonodaja

Opomnik za poročanje po ZZPri

Zavezanci za vzpostavitev notranje poti po Zakonu o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23) ne pozabite poročati Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) do 1. 3. 2024.

Zavezanci za poročanje in obdobje poročanja:

  • zavezanci v zasebnem sektorju, ki zaposlujejo 250 ali več zaposlenih, in vsi zavezanci v javnem sektorju: 5. – 31. 12. 2023
  • zavezanci v zasebnem sektorju, ki zaposlujejo 50 do 249 zaposlenih: 12. – 31. 12. 2023.

Poročanje o:

  • številu prejetih, anonimnih in utemeljenih prijavah
  • številu obravnavanih povračilnih ukrepov
  • o zaupniku.

Poročilo je treba oddati do 1. marca v vsakem primeru, tudi, če ni bilo nobenih prijav. V takem primeru na obrazcu označite 0.

KPK je pripravila obrazec za poročanje, ki je dostopen na tej povezavi: https://zzpri.kpk-rs.si/notranja-prijava

Več informacij o zaščiti prijaviteljev – žvižgačev, zaščitnih in podpornih ukrepih, si lahko prebere v enem od naših prejšnjih prispevkov, ki je dostopen na:

Zaščita prijaviteljev-žvižgačev

Za dodatna vprašanja ali pojasnila smo na voljo.