Področje dela

Davčno pravo

Davčni sistem je tradicionalno sledil razvoju gospodarstva in se postopoma usklajeval. S prihodom digitalne dobe se pričakuje korenitejše spremembe davčnih sistemov, ki se bodo prilagodili novim modelom poslovanja s pomembno spremenjenimi vlogami strank v transakcijah. Zavedamo se, da je poznavanje novosti ključ do uspešnega poslovanja naših strank, zato jim pomagamo pri davčnih analizah obstoječih in načrtovanih poslov.

Davčno pravo se dandanes dotika vseh področij našega življenja, zato strankam zagotavljamo celovite nasvete v zvezi z davčnimi vprašanji, ki se jim pojavljajo pri tekočem poslovanju ali priložnostnih transakcijah. Svetujemo pravnim in fizičnim osebam, ki iščejo odgovore na za njih pomembna davčna vprašanja. V primeru prodaj in prevzemov podjetij ali nepremičnin lahko strankam ponudimo izvedbo skrbnega pregleda in jim pomagamo davčno strukturirati izvedbo transakcije.

Pomembno področje naših strank je tudi nadzor nad izpolnjevanjem davčnih obveznosti. Strankam nudimo podporo pri izpolnjevanju davčnih napovedi in obračunov, v primeru ugotovljenih nepravilnosti pa za njih poiščemo najbolj učinkovite rešitve. Na naše izkušnje in strokovnost se lahko prav tako zanesejo v postopkih davčnega nadzora, kjer lahko z znanjem in mediacijskimi veščinami pripomoremo k ugodnemu zaključku postopka.

Usmerjeni smo tako na področje domačih kot tudi mednarodnih transakcij, ki postajajo vsakdan globalnega gospodarstva.

Kontaktne osebe