Področje dela

Energetika

Energetiko vidimo kot eno izmed področij, ki bodo v prihodnosti najbolj zaznamovala razvoj človeštva, zato energetskemu pravu v naši pisarni namenjamo pomembno vlogo. Zaradi tehnološkega napredka, stalnih političnih sprememb in sprememb energetskih politik ter tradicionalno nadpovprečnega števila zakonodajnih sprememb, tako na ravni EU kot na nacionalni ravni, gre danes za enega najbolj dinamičnih gospodarskih sektorjev. Zavedamo se, da vse to podjetja, ki so dejavna v tem sektorju, nenehno postavlja pred nove pravne izzive.

Na področju energetskega prava strankam svetujemo v zvezi z najrazličnejšimi pravnimi vprašanji, ki se dotikajo regulatornih vidikov opravljanja posameznih energetskih dejavnosti, pogodbenih razmerij v energetiki, proizvodnje, dobave in trgovanja z energenti, dostopa do omrežja itd. Strankam nudimo tudi pravno podporo pri načrtovanju in izvedbi infrastrukturnih energetskih projektov.

S tem, ko smo leta 2010 postali član organizacije Associated European Energy Consultants (AEEC, www.aeec-online.com), mednarodnega združenja priznanih pravnih in drugih strokovnjakov s področja energetike, je našim strankam, ki so dejavne v tujini, omogočen enostaven dostop do vrhunske pravne podpore tudi v drugih evropskih državah.

Kontaktne osebe