Področje dela

Javno naročanje

Številna podjetja znaten del svojih prihodkov ustvarijo na podlagi javnih naročil. V Sloveniji je na leto oddanih več tisoč različnih javnih naročil v skupni vrednosti več milijard evrov.

Predpisi zelo podrobno urejajo področje javnega naročanja , zlasti postopek, ki je zasnovan tako, da morajo ponudniki zoper kršitve naročnikov reagirati hitro, sicer izgubijo pravice, ki jim jih daje zakon. Na drugi strani pa morajo naročniki paziti, da postopek javnega naročanja že od faze priprave naprej do pravnomočnosti odločitve o izbiri vodijo zakonito, transparentno in ekonomično ter tako ravnajo tudi pri sklepanju in izpolnjevanju pogodbe o izvedbi javnega naročila. Pri tem je pomembna hitro odzivna in kakovostna pravna pomoč v vseh fazah postopka, tako pri začetnem zagotavljanju poštenih pogojev javnih razpisov kot pri zagotovitvi poštene izbire najugodnejšega ponudnika.

Našim strankam, med katerimi so tako naročniki kot tudi ponudniki iz Slovenije in tujine, nudimo strokovno podporo v vseh fazah postopka javnega naročanja. Poleg pravnega svetovanja in izdelave osnutkov dokumentov od faze postopka priprave javnega naročila naprej stranke tudi zastopamo v predrevizijskih, revizijskih in sodnih postopkih.

Naše izkušnje obsegajo zastopanje naročnikov in ponudnikov pri projektih javno-zasebnega partnerstva in javnih naročilih iz različnih sektorjev, npr. infrastrukture, gradbeništva, energetike, zdravstva in informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

Kontaktne osebe