08. 01. 2018 | Alternativno reševanje sporov

Mediacija – Reševanje sporov po volji stranke in ne po presoji sodnika

V prejšnjem mesecu smo vsi spremljali, kaj se dogaja v Kataloniji. Ali bo nastala nova država ali se bodo kako drugače dogovorili z Madridom? Med drugim smo slišali pozive katalonskega premierja, naj se nastala politična kriza rešuje s pomočjo mediacije.»

06. 11. 2017 | Davčno pravo

Spremembe v sistemu obdavčitve dohodkov v tujino napotenih delavcev

Državni zbor je februarja letos sprejel Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS), čigar namen je ureditev čezmejnega izvajanja storitev znotraj Evropske unije. Ker se bo zakon začel uporabljati 1. januarja 2018, so do takrat potrebne tudi ustrezne spremembe v slovenski davčni»

03. 11. 2017 | Pravde in arbitraže

Uveljavitev Zakona o kolektivnih tožbah

26. 9. 2017 je bil sprejet Zakon o kolektivnih tožbah, ki je začel veljati 21. 10. 2017, uporabljati pa se začne 21. 4. 2018. Namen zakona je zagotoviti učinkovita sredstva kolektivnega sodnega varstva, tako v smislu prenehanja nezakonitega ravnanja (t.j.»

23. 10. 2017

Nova tobačna zakonodaja v Sloveniji

Z dnem 11.3.2017 je v veljavo stopil novi Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (»ZOUTPI«), ki v zvezi s prodajo tobačnih in povezanih izdelkov v Sloveniji uvaja nekatere pomembne spremembe. Z novim zakonom je bila v slovenski pravni»

18. 10. 2017 | Intelektualna lastnina

Enotni evropski patent – tako blizu, a vendar tako daleč?

Patentno varstvo je za tehnološki razvoj zelo pomembno, saj kljub siceršnjim pravilom o prosti konkurenci za določen čas na trgu daje monopol nad izumom v zameno za njegovo razkritje. Varstvo patentov in intelektualne lastnine nasploh ima zato že dolgo zgodovino.»

22. 08. 2017 | Davčno pravo

Vpliv transfernih cen na DDV

Mešajo se jabolka in hruške, je pogosta prva misel bralca, ko v istem članku bere o transfernih cenah in davku na dodano vrednost (»DDV«). Zanimivo, a dejansko gre za področje, ki postaja vedno bolj aktualno, saj je interakcija med posrednimi»

24. 07. 2017 | Pravde in arbitraže

Priprave na glavno obravnavo in glavna obravnava po noveli ZPP-E

(ta prispevek je spremenjena in skrajšana različica prispevka, ki je bil objavljen v reviji Odvetnik, št. 3 (81), poletje 2017) Novela Zakona o pravdnem postopku (ZPP-E), ki se začne uporabljati 14. 9. 2017, je prinesla nekaj opaznejših sprememb v fazah»

20. 07. 2017 | Bančništvo in finance

Nova uredba o prospektu

Danes, 20. julija 2017, začne veljati t.i. Uredba o prospektu1, ki določa načela in pravila o pripravi, potrditvi in objavi prospekta ob ponudbi vrednostnih papirjev javnosti ali njihovi uvrstitvi v trgovanje na reguliranem trgu znotraj Evropske unije. Uredba o prospektu, ki bo»