15.4.2019
NEW
> Novice

Predavanje o diskriminaciji in trpinčenju na delovnem mestu

Sodelavka Nina Bakovnik bo 17. aprila 2019 na strokovnem izobraževanju Združenja svetov delavcev Slovenije predavala o diskriminaciji in trpinčenju na delovnem mestu s poudarkom na aktivni vlogi svetov delavcev pri pospeševanju enake obravnave in varovanju dostojanstva delavcev v podjetjih.

Izobraževanje je namenjeno predsednikom in članom svetov delavcev, predstavnikom delavcev v organih vodenja in nadzora, sindikalnim zaupnikom ter kadrovskim, pravnim in drugim strokovnjakom v slovenskih podjetjih. Nina bo v svojem prispevku predstavila pravno ureditev diskriminacije in trpinčenja na delovnem mestu, sodno prakso, primere dobrih praks ureditve v podjetjih ter ukrepe za preprečevanje in odpravljanje diskriminacije in trpinčenja na delovnem mestu, predvsem v luči vloge svetov delavcev pri upravljanju v podjetjih.

Povezava do izobraževanja: http://www.delavska-participacija.com/izobrazevanje/aktualno/.