Aleksandra Jemc Merc

Status

Starejša partnerka

 • Chambers Europe Aleksandra Jemc Merc
 • Legal 500 - Recommended lawyer
 • TLR Accreditation

Experience and gravitas in the courtroom.

Chambers Europe (2016; Intellectual Property)
Aleksandra Jemc Merc je starejša partnerka in ena od poslovodnih partnerjev v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa. Njena glavna področja dela vključujejo korporacijsko pravo (izkušnje ima tudi s področja poslov nakupov in prodaj deležev v gospodarskih družbah), komercialne pogodbe, pravo intelektualne lastnine (predvsem patentne spore) ter regulacijo s področja farmacevtske dejavnosti.

Pravna fakulteta v Ljubljani (2000)

angleški, nemški
 • Starejša partnerka v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2023)
 • Poslovodna partnerka v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2021)
 • Vodja enote svetovanje v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2015-2022)
 • Partnerka v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2005-2022)
 • Odvetniška kandidatka v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (2003–2005)
 • Pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani (2002–2003)
 • Odvetniška zbornica Slovenije
 • Mednarodna zveza odvetnikov – International Bar Association
 • Mednarodna zveza za zaščito intelektualne lastnine (AIPPI)
 • The International Comparative Legal Guide to: Patents 2011, Global Legal Group Ltd. (poglavje o Sloveniji)
 • The International Comparative Legal Guide to: Pharmaceutical Advertising 2008, Global Legal Group Ltd.(poglavje o Sloveniji)
 • Current issues in pharmaceutical patent litigation in Slovenia, The International Pharmaceutical Review 2007
 • The International Comparative Legal Guide to: Product Liability 2006, Global Legal Group Ltd. (poglavje o Sloveniji)
 • Odškodninska odgovornost naročnika ali agenta, če je bil neupravičeno podan odstop po 832. členu OZ (Podjetje in delo, št. 5/2005)
 • Pooblastilo upravi za izdajo hibridnih vrednostnih papirjev (Podjetje in delo, št. 1/2005)