Ana Oštir

Status

Odvetnica

Ana Oštir je odvetnica, ki svetuje strankam na področju gospodarskega, korporacijskega prava in delovnega prava. Njeno delo vključuje predvsem svetovanje domačim in tujim strankam v zvezi z urejanjem delovnih razmerij, sodeluje pa tudi pri zastopanju strank v sporih pred sodišči in drugimi državnimi organi.
  • Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, magistrica prava (2017)
  • Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, diplomirana pravnica (2015)
angleški
  • Odvetnica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.o.o. (od junija 2022)
  • Odvetniška kandidatka v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.o.o. (2020-2022)
  • Sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani (2019–2020)
  • Odvetniška pripravnica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.o.o. (2017–2019)
  • Raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani (2015–2017)
  • Odvetniška zbornica Slovenije (od 2022)
  • Položaj beguncev v kazenskem postopku v luči prakse ESČP in Ustavnega sodišča RS, Pravna praksa št. 36–37/2015 (soavtorica)
  • Problemi slovenskega zaporskega sistema v luči judikature Evropskega sodišča za človekove pravice, Revija za kriminalistiko in kriminologijo št. 4/2013 (soavtorica)