Daniela Mozetič Zorn, LL.M.

Status

Odvetnica

Daniela Mozetič se je odvetniški pisarni Jadek & Pensa kot odvetniška kandidatka pridružila septembra 2022 in je članica enote transakcij. Pred tem je izkušnje nabirala v ugledni odvetniški pisarni v Sloveniji ter v eni vodilnih ameriških odvetniških pisarn v Londonu, kjer je delovala zlasti na področjih finančnega prava in prava kapitalskih trgov. Daniela je po zaključku študija v Sloveniji pridobila naziv LL.M. na New York University School of Law, kjer se je specializirala za področje gospodarskega prava, in je od leta 2019 registrirana kot odvetnica v zvezni državi New York, ZDA.
 • New York University School of Law, LL.M. iz gospodarskega prava (2018)
 • Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, magistrica prava (2016)
 • Pravna fakulteta Svobodne univerze v Berlinu, Erasmus izmenjava (2014-2015)
 • Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, diplomirana pravnica (2014)
angleški, nemški
 • Odvetnica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2023 dalje)
 • Odvetniška kandidatka v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (2022 - 2023)
 • Odvetnica v večji ameriški odvetniški pisarni (2019-2021)
 • Odvetniška pripravnica v večji ameriški odvetniški pisarni (2018-2019)
 • Odvetniška zbornica Slovenije (2022)
 • Nove obveznosti delniških družb do obveščanja KDD, Pravna praksa, letnik 35, številka 29–30, 2016
 • Postopek pred arbitrom za nujne primere po novih Ljubljanskih arbitražnih pravilih (v soavtorstvu), Pravna praksa, letnik 33, številka 6–7, 2014