mag. Patricija Rot

Status

Partnerka

Patricija Rot je partnerica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa in je specializirana za področje komercialnih pogodb (zlasti distribucijskih, agencijskih in podobnih razmerij), konkurenčnega prava ter stvarnega prava. Na navedenih področjih ima bogate izkušnje s svetovanjem strankam ter tudi z zastopanjem domačih in tujih strank v postopkih in kompleksnih sporih pred slovenskimi nadzornimi organi, sodišči ter mednarodnimi arbitražami. Patricija se je specializirala tudi za področje prava varstva osebnih podatkov. Ima številne pretekle izkušnje s področja prevzemov in združitev (zlasti svetovanja o konkurenčnopravnih vidikih v postopkih M&A) ter korporacijskega prava.
 • Pravna fakulteta v Ljubljani (2016), magistrica pravnih znanosti (civilno in gospodarsko pravo)
 • Pravna fakulteta v Ljubljani (2002)
angleški, srbski, hrvaški
 • Partnerica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2012)
 • Odvetnica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2007)
 • Odvetniška kandidatka v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (2005–2007)
 • Pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani (2002–2004)
 • Odvetniška zbornica Slovenije (od 2007)
 • The World Bank: Doing Business 2016: Measuring Regulatory Quality and Efficiency (2016) (soavtorica poglavja o Sloveniji)
 • The World Bank: The World Bank: Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency (2015) (soavtorica poglavja o Sloveniji)
 • The World Bank: Doing Business 2014: Smarter Regulations for Small and Medium-Size Enterprises (2014) (soavtorica poglavja o Sloveniji)
 • The World Bank: Doing Business 2014: Izvrševanje pogodbe (Enforcing Contracts), Začetek poslovanja (Staring a Business), Varstvo investitorjev (Protecting Investors), Pridobivanje posojil (Getting credit), Insolvenca (Resolving Insolvency) (soavtorica poglavij o Sloveniji)
 • The World Bank: Doing Business 2013: Izvrševanje pogodbe (Enforcing Contracts) (soavtorica poglavja o Sloveniji)
 • Global Cartels Handbook: Program prizanesljivosti: Politika in postopek (Leniency: Policy and Procedure), (soavtorica poglavja o Sloveniji)
 • Getting the Deal Through: Vertical Agreements 2007, Law Business Research, London, 2007 (soavtorica poglavja o Sloveniji)