Nina Bakovnik, LL.M.

Status

Odvetnica

Področja delovanja

Nina Bakovnik se je pisarni pridružila avgusta 2018 in se vse od tedaj primarno ukvarja s področjem delovnega prava. Po zaključku študija v Veliki Britaniji se je na programu LL.M. Universiteit van Amsterdam specializirala za področja evropskega in mednarodnega delovnega prava, protidiskriminacijskega prava in mednarodnega zasebnega prava. Preden se je pridružila pisarni, je v Sloveniji nekaj let delala kot pravna svetovalka na področju pravic iz dela, prekarnih oblik dela, diskriminacije in delavskega soupravljanja.

Njeno delo vključuje predvsem svetovanje domačim in tujim strankam v zvezi z urejanjem delovnih razmerij, sodeluje pa tudi pri skrbnih pregledih družb z vidika delovnega prava in se ukvarja z migracijskim pravom.
 • Universiteit van Amsterdam, LL.M. (2015)
 • University of Birmingham, LL.B. (2014)
 • Fakulteta za družbene vede v Ljubljani, univerzitetna diplomirana politologinja (2011)
angleški, srbski, hrvaški
 • Odvetnica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2022)
 • Odvetniška kandidatka v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2021-2022)
 • Odvetniška pripravnica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2018)
 • Pravna svetovalka Centra za participativni menedžment d.o.o. (2015–2018)
 • Pravna svetovalka Delavske svetovalnice (2016–2018)
 • Vodja terenskih aktivnosti pri nacionalnem projektu vzpostavljanja in razvoja lokalnih mladinskih politik, Mladinski svet Ajdovščina (2011–2012)
 • Strokovna sodelavka/Vodja strokovne službe, Mladinski svet Slovenije (2009–2011)
 • Nemški model soupravljanja v javnem sektorju, v: Ekonomska demokracija, Študijski center za industrijsko demokracijo, Kranj (2017)
 • Prepoved diskriminacije na delovnem mestu in vloga svetov delavcev, v: Ekonomska demokracija, Študijski center za industrijsko demokracijo, Kranj (2016)
 • Prenosljivost sveta delavcev ob spremembi delodajalca, v: Ekonomska demokracija, Študijski center za industrijsko demokracijo, Kranj (2015)
 • Mladi ob spremembah pravnega urejanja delovnih razmerij: ali bodo reforme prispevale k izboljšanju položaja mladih na trgu dela?, v: Human Resource Management (HRM) Magazine, GV Založba, Ljubljana (2012)
 • Ekonomska demokracija včeraj in danes, v: Ekonomska demokracija, Študijski center za industrijsko demokracijo, Kranj (2012)
 • Delavsko soodločanje kot temeljna človekova pravica, v: Ekonomska demokracija, Študijski center za industrijsko demokracijo, Kranj (2011)