Veronika Bratož

Status

Odvetnica

Področja delovanja

Veronika Bratož je odvetnica in višja davčna svetovalka, ki se je pisarni pridružila leta 2018. Pred tem je delala kot višja davčna svetovalka v t. i. »Big 4« družbi. Specializirana je za indirektne davke, predvsem za davek na dodano vrednost. V preteklosti je pridobila izkušnje z davčnim svetovanjem pri transakcijah in davčnih prestrukturiranjih ter sodelovala pri davčnih skrbnih pregledih družb.

Hkrati je usmerjena k analiziranju in reševanju problematike obdavčenja transakcij s kripto valutami.
  • Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, magistrica prava (2018)
  • Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, diplomirana pravnica (2015)
angleški
  • Odvetnica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.o.o. (od 2023)
  • Davčna svetovalka v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.o.o. (od 2018)
  • Višja davčna svetovalka pri Ernst & Young svetovanje d.o.o. (2017–2018)
  • Davčna svetovalka pri Deloitte Svetovanje d.o.o. (2015–2017)
  • Davčna svetovalka pri PricewaterhouseCoopers Svetovanje d.o.o. (2014–2015)