29.1.2021
SPORI
> Preprečevanje in reševanje sporov

Začetek teka procesnih rokov in poslovanja sodišč

Sredi novembra prejšnjega leta je predsednik Vrhovnega sodišča, zaradi razglašene epidemije in ukrepov sprejetih z namenom njene zajezitve, sprejel Odredbo o posebnih ukrepih, s katero je bil začasno prekinjen tek procesnih rokov v nenujnih zadevah, poslovanje sodišč pa je bilo omejeno. Z dnem 1. 2. 2021 bodo roki, ki so bili prekinjeni s prej omenjeno odredbo, tekli naprej, sodišča pa bodo (normalno) poslovala.

Pred časom smo že pisali, da je 16. 11. 2020 v veljavo stopila Odredba o posebnih ukrepih, ki je omejila obseg poslovanja sodišč zgolj na nujne zadeve ter prekinila tek procesnih rokov v nenujnih zadevah. Katere so nujne zadeve, določa člen 83 Zakona o sodiščih. V nujnih zadevah so procesni roki torej vseskozi tekli, niso pa od dne 16. 11. 2020 tekli roki v nenujnih zadevah. Navedeno spreminja najaktualnejša Odredba predsednika Vrhovnega sodišča, ki določa, da vsi začasno ustavljeni procesni roki, začnejo ponovno teči s 1. 2. 2021.

Z Odredbo o posebnih ukrepih je bilo sredi novembra, poleg prekinitve teka rokov, začasno omejeno tudi poslovanje sodišč, ki so lahko izvajala naroke in opravljala druga procesna dejanja, ki neizogibno terjajo fizično prisotnost strank ali drugih udeležencev, zgolj v nujnih zadevah. Najnovejša Odredba predsednika Vrhovnega sodišča tudi to spreminja, in sicer bodo lahko sodišča od 1. 2. 2021 v vseh zadevah ponovno opravljala naroke in izvajala druga procesna dejanja. Sodišča bodo pri tem morala upoštevati priporočila NIJZ ter pripraviti ustrezne protokole delovanja posameznega sodišča, tako, da se zagotovi izvajanje vseh potrebnih ukrepov za preprečevanje okužb. Še vedno pa ostaja v veljavi omejitev glede vlaganja vlog v nenujnih zadevah, ki jih je mogoče do nadaljnjega vložiti le po pošti ali preko portala eSodstvo (v postopkih, kjer je to omogočeno).

Vse navedeno velja le za sodne, ne pa tudi za upravne postopke. Zato se v upravnih postopkih zaenkrat uporabljajo splošna pravila v povezavi z Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE, poznan tudi kot PKP6). Prav tako se Odredba predsednika Vrhovnega sodišča ne nanaša na materialne roke, ki so bili s sklepom Vlade prekinjeni dne 20. 11. 2020, njihova prekinitev pa je bila kasneje podaljšana do 31. 1. 2021.