15.6.2023
DAV
> Davčno pravo

Zastopanje po specializiranem odvetniku / svetovalcu v davčnih postopkih – strošek ali investicija?

V rubriki "Izbrano" predstavljamo uvodni članek avtorjev iz davčnega oddelka naše pisarne, s katerimi bomo tudi v bodoče bogatili vsebine TFL Glasnika na davčnem področju. Domen Romih, partner in davčni svetovalec, Veronika Knavs, višja davčna svetovalka in Emina Kajtazović, odvetniška pripravnica bodo pripravili sklop člankov na temo davčnega ozaveščanja širše javnosti.

Uvod

Čeprav morajo biti v davčnem postopku procesne pravice zavezancu zagotovljene, ni rečeno, da je temu vedno tako, in tudi ni nujno, da jih bo zavezanec znal uveljaviti. Zato je izjemno pomembno, da zavezanec za davek svoje pravice pravilno razume in jih pravočasno ter učinkovito uveljavlja.

Med uspešno izpodbijanimi upravnimi odločbami pri pritožbenem organu ter Upravnem sodišču RS, naj bi bila kar v 1/3 primerov uspešno izpodbijana zaradi kršitev procesne pravice s strani upravnega organa.[1]

Kot temeljni procesni pravici, na kateri morajo biti zavezanci za davek pozorni, sta pravica do izjave, določena v členu 9 ZUP [2] ter členu 138 ZUP, in pravica do obrazloženosti odločbe. Slednja ni izrecno določena v ZUP, vendar izhaja iz člena 214 ZUP, ki opredeljuje, kaj mora obsegati obrazložitev odločbe. Pomanjkljiva obrazložitev, zaradi katere odločbe ni mogoče preizkusiti, je določena tudi kot absolutna bistvena kršitev določb upravnega postopka,[3] kar pomeni, da jo je treba vselej odpraviti.

Po uvodni besedi, vljudno vabljeni k branju članka, ki ga najdete na tej povezavi strani Tax-fin-lex.si.


[1] Tako dr. Polonca Kovač, pri odgovoru na vprašanje: »Kako vidite vlogo odvetnikov v upravnih postopkih, so dovolj seznanjeni z določbami ZUP in pripadajočo sodno prakso?«, Koritnik B., Odvetniki ZUP poznajo, a stranke se koristi odvetniškega zastopanja premalo zavedajo, Revija Odvetnik 109-110/ pomlad 2023. Pomembno je izpostaviti, da se ta podatek nanaša na vse upravne postopke, ne zgolj davčne.

[2] Zakon o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99 s spremembami, »ZUP«).

[3] Člen 237(2)(7) ZUP.