Naša pisarna

Nove tehnologije

V Odvetniški pisarni Jadek & Pensa močno verjamemo v digitalizacijo in sodobne tehnologije. V naš delovni proces smo vpeljali številne digitalne rešitve in se tudi na podlagi lastnih izkušenj prepričali o pozitivnih učinkih digitalizacije. To spoznanje nam vliva optimizem glede digitalizacije delovnih procesov in implementacije sodobnih tehnologij širše v gospodarstvu.

Strokovnjaki z različnih pravnih področij našim strankam že vrsto let nudijo pomoč pri uporabi digitalnih orodij in sodobnih tehnologij, s čimer smo si nabrali neprecenljive izkušnje. V pisarni združujemo najboljše pravne strokovnjake z različnih področij, ki bodo ob podrobnem poznavanju tehnologij lahko nudili celovite pravne rešitve našim strankam.

V pisarni podrobno spremljamo razvoj novih tehnologij in strokovno ter celovito analiziramo pravna vprašanja, ki so ključna za nadaljnji razvoj in implementacijo novih tehnologij. Med ključna področja, ki jih intenzivno spremljamo, spadajo tehnologija veriženja podatkovnih blokov (blockchain), finančna tehnologija (fintech), umetna inteligenca (AI), samovozeča vozila, internet stvari (IoT), letalniki (droni), 3D tiskanje, masovni podatki (big data), pametna mesta, robotika …

Nove tehnologije se kažejo na najrazličnejših področjih našega dela. Med drugim skrbimo za skladno poslovanje naših strank, ki pri svojem poslovanju uporabljajo nove tehnologije, strankam pomagamo strukturirati poslovanje, jim nudimo pravno podporo glede opravljanja transakcij, jim pomagamo pri pripravi davčne analize poslovanja ter nudimo pomoč pri zastopanju pred državnimi organi ali varujemo njihove interese v sodnih postopkih. Svoje znanje in izkušnje aktivno prenašamo tudi na državno raven, kjer spodbujamo in pomagamo pri vzpostavitvi pozitivno naravnanega regulatornega okolja do novih tehnologij.

V naši pisarni stremimo k temu, da s svojimi pravnimi rešitvami našim strankam pomagamo premagati pravne ovire na poti do popolne digitalizacije in implementacije novih tehnologij v svoja poslovanja. Verjamemo, da lahko zgolj s sodelovanjem, povezovanjem in skupinskim delom pravnikov z različnimi pravnimi in tehnološkimi znanji dosežemo kvaliteten napredek pri razmišljanju, znanju in iskanju ustreznih pravnih rešitev. Naš cilj je oblikovati sodobne pravne rešitve.

Ekipa J&P NewTech

Ker se je v zadnjem času potreba po celovitem pravnem nasvetu pri implementacij novih tehnologij še povečala, smo se v pisarni odločili, da svoja dosedanja prizadevanja dvignemo na višjo raven, in sicer z ustanovitvijo posebne ekipe »J&P NewTech«.

Ekipo J&P NewTech sestavljajo naslednji pravni strokovnjaki: Srečo Jadek, mag. Mitja Podpečan, Aljaž Jadek, Domen Romih, Gregor Golob, Aljaž Cankar in Žiga Urankar, ki se jim pridružujejo tudi drugi pravni strokovnjaki iz naše pisarne s potrebnimi specialističnimi znanji.

Več o ustanovitvi ekipe J&P NewTech