1958
Ustanovitev Odvetniške pisarne Andrej Jadek
Po kratki sodniški karieri je Andrej Jadek ustanovil lastno odvetniško pisarno. Kot je bilo to do začetka devetdesetih let prejšnjega stoletja v Srednji Evropi običajno, je pisarna poslovala kot splošna praksa, ki je pokrivala vsa področja kazenskega, civilnega in gospodarskega prava, svoje storitve pa je ponujala tako fizičnim kot pravnim osebam. Uveljavila se je predvsem kot izvrsten servis za urejanje spornih zadev.

1983
Začasni prevzem pisarne – odvetnik Milosav Miladinović
Po smrti Andreja Jadeka je pisarno začasno prevzel odvetnik Milosav Miladinovič. V pisarni se je kot odvetniški pripravnik zaposlil Srečo Jadek.

1984
Nadaljevanje pisarne kot Odvetniške pisarne Srečo Jadek
Po vpisu v imenik odvetnikov je Srečo Jadek nadaljeval delo na spisih odvetniške pisarne Andreja Jadeka in ohranil očetovo splošno prakso ter usmeritev v urejanje spornih zadev, vendar pa se je središče njegovega delovanja vse bolj selilo na področje gospodarstva. V tem obdobju se je pisarna kot ena izmed prvih v Sloveniji uveljavila na področju insolvenčnega prava, Srečo Jadek pa kot stečajni upravitelj enega največjih stečajev v državi.

1990
Ustanovitev Odvetniške pisarne Pavle Pensa
Skladno s svojo predhodno kariero raziskovalca mednarodnih gospodarskih odnosov na Centru za mednarodno sodelovanje in razvoj je Pavle Pensa svoje delovanje usmeril predvsem na področje urejanja poslov, še posebno tujih investicij.

1993
Združitev Odvetniških pisarn Srečo Jadek in Pavle Pensa v Odvetniško pisarno Jadek & Pensa
Odvetniška pisarna Jadek & Pensa je bila ustanovljena kot civilna družba. Cilj združitve je bila vzpostavitev pisarne, ki bo zlasti na gospodarskem področju nudila kakovostno pravno pomoč tako pri urejanju spornih zadev kot pri zaščiti interesov strank pri sklepanju poslov ter pri njihovem rednem delovanju. Vse večja kompleksnost gospodarskih pravd in mednarodnih poslov je zahtevala skupinsko delo in večje število usposobljenih pravnikov. Mnogi izvrstni mladi pravniki so začeli svojo poklicno oziroma odvetniško kariero kot pripravniki in odvetniški kandidati v odvetniški pisarni Jadek & Pensa.

2001
Preoblikovanje v osebno družbo: Odvetniška pisarna Jadek & Pensa d.n.o. – o.p.
Naraščajoče število strank, težnja po kakovostnem skupinskem delu, potreba po zagotovitvi materialnih pogojev za delo večjega števila pravnikov in potreba po specializaciji je pripeljala do spremembe civilne družbe dveh odvetnikov v osebno družbo, odprto za pristop novih odvetnikov.

2001
Novi mlajši družbenik: odvetnik Boštjan Špec
Kot mlajši družbenik se je po kandidaturi v pisarni v družbo vključil odvetnik Boštjan Špec.

2003
Nova mlajša družbenika: odvetnica Jasna Car in odvetnik Simon Gabrijelčič
Po opravljeni kandidaturi v pisarni sta se kot mlajša družbenika v družbo vključila Jasna Car in Simon Gabrijelčič.

2005
Nova mlajša družbenica: odvetnica Saša Jemc
Kot mlajša družbenica se je po kandidaturi v pisarni v družbo vključila odvetnica Saša Jemc.

2006
Novi mlajši družbenik: odvetnik Jure Levovnik
Kot mlajši družbenik se je po kandidaturi v pisarni v družbo vključil odvetnik Jure Levovnik .

2008
Ustanovitev Lawyers & Friends, SE European Legal Network
Skupina priznanih odvetniških pisarn iz držav bivše Jugoslavije se je zaradi potreb svojih strank odločila ustanoviti omrežje prijateljskih odvetniških pisarn. Osrednje udeleženke so: Babić i partneri, Zagreb, Hrvaška; Čukić & Markov, Skopje, Makedonija; Jadek & Pensa, Ljubljana, Slovenija; in Prica i partneri, Beograd, Srbija.
Več o omrežju je mogoče prebrati na naslovu www.lawyersandfriends.com.

2010
Novi mlajši družbenik: odvetnik Ožbej Merc
Kot mlajši družbenik se je po pripravništvu, kandidaturi ter letu odvetništva v pisarni v družbo vključil odvetnik Ožbej Merc.

2012
Nova mlajša družbenica: odvetnica Patricija Rot
Kot mlajša družbenica se je po kandidaturi ter petih letih odvetništva v pisarni v družbo vključila odvetnica Patricija Rot

Danes
Odvetniško pisarno Jadek & Pensa sestavlja osem partnerjev – odvetnikov, h kakovosti pravne pomoči strankam pa veliko pripomorejo tudi odlično šolani mlajši kolegi odvetniki mag. Mitja Podpečan, Tina Žvanut Mioč, Nina Kristarić, Branka Sedmak, Iris Pensa, Janja Zaplotnik, Borut Leskovec in Aljaž Jadek ter davčni strokovnjak Domen Romih, odvetniški kandidati Urša Horvat, Gregor Kovačič in Nastja Merlak ter odvetniški pripravniki Petra Zapušek, Neli Okretič, Aljaž Cankar, Žiga Urankar in Ana Oštir.