Etika

Bonum faciendum, malum vitandum
(Delaj dobro, izogibaj se slabega)
 
Tomaž Akvinski je v načelu “bonum faciendum, malum vitandum” videl temelj naravnega prava. Morda se zdi v dobi informacijske družbe, ki jo po eni strani zaznamuje hiter tehnološki napredek, po drugi pa urejanje vseh področij življenja z natančnimi pravili, sklicevanje na srednjeveško učenje in naravno pravo nenavadno ter zastarelo. Vendar pa ravno zapletenost modernega sveta, kjer se pogosto srečujemo z novim in nepreizkušenim, pri iskanju rešitev in izpolnjevanju našega poslanstva vedno znova zahteva vračanje k temeljnim moralnim načelom. Ti so naše vodilo in naš cilj.

Poslanstvo

Odvetništvo razumemo kot pomembno javno službo. Naše poslanstvo je učinkovita pravna pomoč našim strankam, pravočasno reševanje njihovih težav, pogumno iskanje častnih poti do njihovih ciljev, pošteno odpravljanje njihovih napak in predano zavzemanje za njihove utemeljene cilje.

Vizija
 
Naše stranke so vpete v evropske procese ustvarjanja konkurenčne, dinamične in na znanju temelječe družbe. Ta proces zahteva iskanje novih in domiselnih rešitev na področjih različnih strok ter na področju urejanja razmerij z drugimi osebami. Pri tem pričakujejo učinkovito, zanesljivo in predano pomoč svojih svetovalcev.

Našim strankam želimo ponuditi učinkovito pravno pomoč pri uresničevanju njihovih ciljev. Zavedamo se, da so za to potrebna obsežna pravna znanja, izkušnje, poglobljen študij zadev in časovno zahtevno iskanje najustreznejših rešitev. Pri tem je ključnega pomena skupinsko delo, ki postaja temelj učinkovite storitve sodobne odvetniške pisarne.

Razvijamo odvetniško pisarno, ki temelji na združevanju mladostne zagnanosti in novih znanj z izkušnjami ter modrostjo in seveda veliko predanostjo našemu poslanstvu. S predanostjo in vztrajnostjo želimo ustvariti dodano vrednost, ki lahko pomembno prispeva k uspehu naše stranke.

Vzpostavili smo odlično sodelovanje s številnimi odvetniškimi pisarnami v vseh državah Evropske unije, ZDA in v mnogih drugih, zlasti državah jugovzhodne Evrope. S tem želimo našim strankam pomagati pri njihovih najtežjih domačih in mednarodnih projektih in jim na enem mestu ponuditi pravno pomoč na številnih področjih njihovega interesa.