Področje dela

Nove tehnologije

V naši odvetniški pisarni močno verjamemo, da bodo v prihodnosti sodobne tehnologije močno vplivale na poslovanje naših strank. Pravni strokovnjaki v naši pisarni imajo ustrezna tehnološka znanja, da lahko nudimo celovite pravne rešitve pri uporabi digitalnih orodij in sodobnih tehnologij. Prav podrobno poznavanje tehnologije nam omogoča, da lahko zagotovimo jasne pravne rešitve, ki so ključne na dinamičnem področju novih tehnologij.

Naša pisarna kot ključne šteje zlasti naslednje nove tehnologije oziroma področja:

Blockchain

Blockchain tehnologija predstavlja eno najpomembnejših inovacij v zadnjem obdobju, ki ima velik potencial in bo najverjetneje prenovila številne poslovne modele. Novo tehnologijo in nove poslovne modele je pogosto težko umestiti v pravni sistem. Zaradi tega predstavlja pravno področje eno najtežjih in najpomembnejših ovir za nadaljnji razvoj te tehnologije. Zgoden in učinkovit pravni nasvet je ključnega pomena za uspeh projekta in skladno poslovanje.

Že dalj časa se ukvarjamo s področjem regulative blockchain tehnologije in svoje pridobljeno znanje aktivno prenašamo na gospodarstvo. Pridobljene izkušnje na tem področju predstavljajo veliko vrednost. Strankam nudimo celovite pravne nasvete v zvezi z uporabo te tehnologije. Svetujemo jim pri vzpostavitvi skladnega poslovanja, zlasti pri razvoju novih poslovnih modelov in njihovi vpeljavi v delovni proces. Hkrati pa znamo strankam svetovati tudi, kako naj izpeljejo izdajo virtualnih kovancev na zakonit in davčno učinkovit način.

Za kakovosten pravni nasvet je potrebno dobro poznavanje tehnologije, zato naša pisarna aktivno sodeluje s priznanimi razvijalci in svetovalci s tega področja, kar nam omogoča poglobljen vpogled v tehnologijo in nadaljnji razvoj.

Naša pisarna aktivno sodeluje v iniciativi Blockchain Think Tank Slovenija, ki deluje kot enotna točka za zbiranje idej in predlogov ter komunikacijo med državo in regulatorji na eni ter gospodarstvom na drugi strani.

Fintech

Fintech (finančna tehnologija) pomeni združevanje finančnih storitev in informacijske tehnologije.

Ocenjujemo, da nove tehnologije ne le izboljšujejo obstoječe finančne storitve, temveč jih bodo v bližnji prihodnosti tudi na novo definirale (digitalno bančništvo, »peer-to-peer« posojila, uporaba pametnih pogodb idr.).

Tehnološki razvoj in nove finančne storitve bodo nujno narekovale novo pravno urejanje, pri čemer menimo, da je za kakovosten pravni nasvet in zaznavanje novih tveganj treba slediti razvoju in tehnologijo tudi razumeti.

Naša pisarna aktivno sodeluje tudi s priznanimi razvijalci in svetovalci s tehnološkega področja, kar nam omogoča poglobljen vpogled v tehnologijo in nadaljnji razvoj.

Umetna inteligenca

Tehnologija človeku omogoča, da delo opravi učinkovito in cilje doseže hitreje. Ena takšnih tehnologij prihodnosti je umetna inteligenca (AI). Čeprav med strokovnjaki ni poenotenega stališča, kdaj gre za umetno inteligenco in ne morda le za strojno učenje (ML) oz. t.i. ozko inteligenco ali razširjeno inteligenco (augmented intelligence), pa je večini stališč skupno, da umetna inteligenca nadomešča človekovo analizo in odločanje.

Strankam svetujemo pri raziskovanju in ustvarjanju odgovorne umetne inteligence, ki jo tvorijo etične rešitve, ki stremijo za tem, da koristijo vsakomur, vključujejo varovalke zasebnosti, izključujejo faktorje pristranskosti in stremijo po nadgrajevanju veščin umetne inteligence.

Strankam lahko ponudimo naše ekspertno pravno znanje v zvezi z zagotavljanjem pravične (vključno s tem, kako prepoznavati in preprečevati pravno nedopustno diskriminacijo), zanesljive in varne (vključno s prepoznavo dolžnih skrbnosti ter omejevanjem ali uveljavljanjem civilne in druge odgovornosti zaradi ravnanj v fazi načrtovanja, izgradnje in upravljanja s sistemi ali rešitvami), vključujoče (vključno s prepoznavanjem in preprečevanjem izključenosti posameznih kategorij posameznikov), transparentne (vključno s svetovanjem pri neodvisnem preverjanju in potrjevanju ter oblikovanju kontekstualnih pojasnil o delovanju) umetne inteligence in jim svetujemo o skladnosti sistemov ter rešitev s pravili in standardi zasebnosti, varstva osebnih podatkov in podatkovne varnosti.

Druge nove tehnologije

V pisarni se aktivno vključujemo tudi na ostala področja novih tehnoloških panog. Med ključna tehnološka področja, ki jih intenzivno spremljamo, spadajo samovozeča vozila, internet stvari (IoT), letalniki (droni), 3D tiskanje, masovni podatki (big data), pametna mesta, robotika …

Ker razvoj novih tehnologih pogosto poseže v pravno neregulirana področja, je ustrezna in pravočasna pravna analiza izrednega pomena. Pri razvoju tehnologije samovozečih vozil je tako na primer ključna ureditev odgovornosti za potencialno škodo, ki bi jo lahko povzročila samovozeča vozila, za področje interneta stvari in letalnikov je izjemnega pomena varstvo osebnih podatkov in zasebnosti, področje 3D tiskanja je bistveno povezano s pravom intelektualne lastnine …

Kontaktne osebe