Področje dela

Konkurenčno pravo

Spoštovanje pravil konkurenčnega prava je ena temeljnih dolžnosti podjetja pri nastopanju na trgu, saj ima kršitev pravil konkurence lahko za kršitelja zelo hude posledice (tako v obliki plačila visokih glob kot tudi na primer umestitev na t. i. črno listo, kar lahko podjetju onemogoči nastopanje v postopkih javnega naročanja).

Strankam nudimo celovite storitve s področja konkurenčnega prava. Med drugim jim svetujemo pri urejanju pogodbenih razmerij z njihovimi pogodbenimi partnerji (dobavitelji, kupci, distributerji) in pri urejanju sodelovalnih razmerij z njihovimi konkurenti (npr. skupne ponudbe podjetij, ki so sicer konkurenti; sporazumi o specializaciji, skupni proizvodnji, skupni nabavi, torej svetovanje v t. i. horizontalnih razmerjih). Strankam svetujemo tudi glede skladnosti njihovega poslovanja s konkurenčnim pravom. Pripravljamo interne dokumente za konkurenčnopravno skladno ravnanje zaposlenih pri njihovem vsakodnevnem poslovanju, izvajamo usposabljanja in izobraževanja zaposlenih o konkurenčnem pravu ter svetujemo glede rabatne politike in sistema bonusov.

Naša pisarna ima tudi obsežne izkušnje s svetovanjem strankam o konkurenčnopravnih vidikih v postopkih prevzemov in združitev (M&A). Med drugim strankam svetujemo o konkurenčnopravno skladni organizaciji skrbnih pregledov, glede dopustnih konkurenčnopravnih omejitev v transakcijskih dokumentih, strankam svetujemo in jih zastopamo pri priglasitvi koncentracij pri AVK, kot lokalni svetovalci sodelujemo tudi pri priglasitvah koncentracije Evropski komisiji in koordiniramo priglasitve v več tujih jurisdikcijah.

Strankam svetujemo in jih zastopamo tako v postopkih pred Javno agencijo RS za varstvo konkurence, pred Evropsko Komisijo, kot tudi pred sodišči (med drugim, v postopkih zaradi zasebnopravnih odškodninskih tožb zaradi kršitev konkurenčnega prava).

Imamo obsežno znanje in izkušnje tudi na področju predpisov o državnih pomočeh. Strankam pod nadzorom države pomagamo zagotavljati skladnost s predpisi o državnih pomočeh (npr. dokapitalizacije s strani državnih podjetij, privatizacijski postopki) in svetujemo strankam, ki so prejemniki državnih sredstev, da se odpravijo tveganja dodelitve nezdružljive državne pomoči. Prav tako imamo obsežne izkušnje s svetovanjem in zastopanjem strank v postopkih neformalne in formalne preiskave s strani Evropske komisije zaradi suma dodelitve nezakonite državne pomoči kot tudi z zastopanjem strank pred Splošnim sodiščem v Luksemburgu.

Flexible and well-organised services.

Chambers Europe (2018)

I had a great experience with them. I would definitely contact them for future needs.”

Chambers Europe (2017)

These lawyers always provide many suggestions and are open to discussion about which way to go. They respond fast and are prepared to work on a case 24/7 until it’s closed.

Chambers Europe (2016)

One of the best firms for corporate, competition and insolvency law.

Legal 500 (2017)

Kontaktne osebe