Področje dela

Preprečevanje in reševanje sporov

Naš primarni cilj je preprečevati spore. Na podlagi bogatih izkušenj lahko stranki že v zelo zgodnji fazi pomagamo, da se potencialnemu sporu izogne, s čimer lahko prihrani pri sredstvih in času, ki so sicer potrebni za pogosto dolgotrajne postopke z negotovim izidom. Tudi ko spor že grozi, lahko stranki pomagamo, da ima v primeru kasnejšega spora boljše izhodišče in s tem večje možnosti za uspeh. Posebno pozornost zato namenjamo upravljanju tveganj in preprečevanju spornih situacij že v fazi oblikovanja in izvajanja pravnih poslov. Z namenom, da bi naše stranke lahko že same čim prej prepoznale možne sporne položaje in se nanje ustrezno odzvale, jim nudimo tudi posebej za to pripravljena izobraževanja in usposabljanja.

Za primere, ko do spora vseeno pride, skupaj s stranko najprej identificiramo njene cilje ter nato na podlagi zgodnje ocene spora in položaja obeh strank skupaj poiščemo najprimernejši in najučinkovitejši način, kako te cilje doseči. Pogosto so to tudi različni postopki alternativnega reševanja sporov, vključno z mediacijo. Na podlagi bogatih izkušenj oblikujemo strategijo reševanja spora, za katero je najbolj verjetno, da bo prinesla želeni rezultat.

Kadar se sporu pred sodiščem, arbitražo ali drugim organom ni mogoče izogniti, se stranke lahko zanesejo na našo za tovrstne postopke specializirano ekipo, ki ima bogate izkušnje z zastopanjem strank v vseh vrstah postopkov, tako pred domačimi sodišči in upravnimi organi kot tudi pred mednarodnimi in domačimi arbitražami.

Izkušnje naše ekipe za reševanje sporov obsegajo zastopanje strank v postopkih, ki izvirajo iz (ne)izvrševanja pogodb, odškodninskih razmerij (med drugim tudi v zvezi s kršitvami konkurenčnega prava, prevzemi in združitvami, javnim naročanjem, bančnimi in finančnimi posli, odgovornostjo organov vodenja in nadzora), gradbenih in infrastrukturnih projektov, korporacijskih razmerij, kršitev pravic intelektualne lastnine (patenti, znamke, avtorske pravice, pravice na podatkovnih bazah, nelojalna konkurenca), delovnih razmerij, prevzemov, izključitev manjšinskih delničarjev, stečajnih postopkov, ukrepov regulatornih organov itd.

Strankam prek različnih postopkov alternativnega reševanja sporov, vključno z mediacijo, nudimo tudi drugačne možnosti reševanja sporov. Z dolgoletnimi izkušnjami in strokovnostjo lahko kot neodvisni strokovnjaki pomagamo pri iskanju sprejemljivih in v prihodnost usmerjenih rešitev. Posebej za stranke lahko oblikujemo pravila postopka in najustreznejši način iskanja rešitve.

We are impressed by the quality of their work as well as their competence in handling extremely complex matters.

Chambers Europe (2018)

The firm has a very quick response rate and deadlines are met.

Chambers Europe (2018)

It is a good team of lawyers in litigation and it is always a challenge going up against them.

Chambers Europe (2018)

Leading Slovenian firm acting on commercial litigation and arbitration cases both domestically and internationally.

Chambers Europe (2017)

Highly intellectual, terrifically smart. They don't panic.

Chambers Europe (2017)

I can say that the team is extremely reliable, responding to all of our questions at once or in the minimum time. The lawyers are polite, and the advice is very neat and intelligible.

Chambers Europe (2016)

Kontaktne osebe