Sodni postopki so dolgotrajni in povezani z velikimi stroški, njihov rezultat pa je nepredvidljiv. Preko različnih postopkov alternativnega reševanja sporov vam ponujamo drugačne možnosti rešitve konfliktov. Z našimi dolgoletnimi izkušnjami in strokovnostjo vam lahko kot neodvisni strokovnjaki pomagamo pri iskanju za vas sprejemljivih v bodočnost usmerjenih rešitev.

Z začetnim neodvisnim svetovanjem, lahko ocenimo, kateri od postopkov reševanja sporov je glede na okoliščine primera za vas najprimernejši. Posebej za vas lahko oblikujemo pravila postopka in najustreznejši način iskanja rešitve.

V postopku zgodnje ocene spora bomo poslušali argumente sprtih strani, pregledali dokumentacijo in podali strokovno neodvisno in nezavezujoče mnenje o spornih vprašanjih, razlagi pogodb ali prava v določenem primeru.

Za vas bomo organizirali in omogočili pogajanja, v katerih bodo sprte strani spodbujene k pogajanjem o odprtih vprašanjih.

Z mediacijo vam bomo s pomočjo mediacijskih tehnik poskušali pomagati pri iskanju rešitve spora, ki bo za vse sprejemljiva.

Če želite, nas lahko pooblastite, da v postopku arbitraže neodvisno odločimo, kako naj bo spor rešen. Naša odločitev je lahko za vas zavezujoča ali ne.