Področje delovnega prava postaja vedno bolj zahtevno, še zlasti pri urejanju individualnih delovnih razmerij. Delovnopravna zakonodaja zahteva odlično poznavanje in razumevanje razlogov za odpoved pogodbe o zaposlitvi, pravilno izvedbo tega postopka (tudi z vključitvijo sindikata, kadar je potrebno) in poznavanje sistema ugotavljanja disciplinske odgovornosti ter sodnih postopkov. Zadnje je pomembno predvsem zaradi naraščanja primerov prevalitve dokaznega bremena na delodajalca.

Zahtevno uresničevanje strogih pravil delovnopravne zakonodaje in prevalitev dokaznega bremena na delodajalca v morebitnih sodnih postopkih sta razloga, zaradi katerih se delodajalci vedno pogosteje obračajo po pomoč in nasvet k zunanjim strokovnjakom. Ti jim s pomočjo svojih izkušenj in poznavanjem ter razumevanjem delovnopravne zakonodaje zagotovijo pravilno izvedbo in zakonitost zahtevnih postopkov. Nedvomno je tako izpolnjen ključni pogoj za uspeh v individualnih in kolektivnih delovnih sporih, v okviru katerih se med drugim odloča o pravicah in obveznostih delavcev.