Področje bančništva in financ se hitro spreminja, zato je pomembno, da odvetnik njegov razvoj ves čas pozorno spremlja. Obsežna zakonska in podzakonska urejenost bančništva in financ je za stranko velikokrat preveč splošna, da bi lahko sprejela optimalne odločitve, zato je za odvetnika zelo pomembno tudi poznavanje prakse nadzornih organov, ki lahko vpliva na interese stranke. Odpravljanje omejitev za čezmejne finančne storitve v Evropski uniji, posledično večji interes zanje in njihova globalizacija zahtevajo ugotavljanje sposobnosti za izvrševanje storitev ali uveljavljanje tujih pogodbenih določil v slovenskem pravnem redu.

Pisarna na področju bančništva in financ deluje že od svojih začetkov.