Varstvo intelektualne lastnine je področje, ki kljub dolgi zgodovini v mednarodnih in notranjih pravnih ureditvah šele v zadnjem času postaja vedno pomembnejše tudi v Sloveniji.
Zaradi velikega tehnološkega napredka je v današnjem času uporaba pravic intelektualne lastnine vedno lažja, kar po drugi strani pomeni, da se pojavljajo tudi številne nove oblike kršitev. Učinkovito varstvo pravic intelektualne lastnine, zlasti patentov, znamk, modelov in avtorskih pravic, tako postaja nujno potrebno za uspešno poslovanje družb in za njihov prihodnji razvoj, saj so te pravice eno ključnih sredstev mnogih uspešnih družb.
Seveda pa je v primerih, ko želi imetnik pravice neupravičeno preseči meje pravnega varstva svoje stvaritve, treba zagotoviti svobodno gospodarsko pobudo in uporabo splošno razpoložljivega znanja. Vloga odvetnikov je na tem področju pomembna tako pri svetovanju in prenosu vseh vrst pravic intelektualne lastnine kot pri zastopanju strank v sodnih in drugih postopkih za varstvo pred kršitvami teh pravic oziroma za učinkovito obrambo pred neutemeljenimi monopoli.