Mnogo podjetij večji del svojih prihodkov ustvari na podlagi javnih naročil, zato je strogo ravnanje po pravilih, ki jih javna naročila zahtevajo, in uveljavljanje teh pravil v središču njihovega interesa. Pri tem je pomembna pravna pomoč v vseh fazah postopka, tako pri začetnem zagotavljanju poštenih pogojev javnih razpisov kot pri zagotovitvi poštene izbire najugodnejšega ponudnika.