Ko načrtujemo vedenje podjetij na trgu, moramo vedno bolj upoštevati tudi pravila konkurenčnega prava. Ta so na mednarodni ravni čedalje bolj usklajena, vendar morajo podjetja pri svojem delovanju na tujih trgih še vedno upoštevati tudi posebna pravila teh trgov.

Zato smo vzpostavili učinkovito sodelovanje z odvetniškimi pisarnami v vseh državah Evropske unije, ZDA ter mnogih drugih, še zlasti državah jugovzhodne Evrope. Tako sodelovanje pripomore k pravočasnim priglasitvam in učinkoviti pravni pomoči v postopkih koncentracij, v primerih prijav kršitev konkurenčnih pravil in zasebnem ukrepanju proti kršiteljem, pri obrambi v postopkih upravnih organov in inšpekcij ter v sodnih postopkih zaradi domnevne kršitve konkurenčnih pravil.