Čeprav je zakon o gospodarskih družbah, ki predstavlja mejnik v korporacijskem pravu, začel veljati že leta 1993, se pravo družb še vedno neprestano spreminja.
Težave, s katerimi so se stranke soočale po uveljavitvi zakona o gospodarskih družbah, so se do danes spremenile. Zdaj stranka zahteva predvsem odgovore na vprašanja, na katera besedilo zakona ne daje jasnega odgovora. Danes odvetniki pri svojem delu predvsem oblikujejo korporacijska dejanja z upoštevanjem davčnih in bilančnih pomenov takih ravnanj. Priprava na skupščine družbenikov ali delničarjev družb zahteva skrben pregled stanja v družbi, interesov stranke in možnosti za njihovo uveljavitev ali preprečitev.

Zato želimo, da stranke – gospodarske družbe, družbeniki ali delničarji – sodelujejo z nami od nastanka zamisli do izvršitve naloge, ki nam jo zaupajo. Uspešno izvršitev posla ali korporacijskega dejanja namreč omogočata pravočasno ukrepanje in natančen vpogled v možna prihodnja dogajanja, ki zahteva skupinsko delo različnih strokovnjakov.