Premoženjsko pravo je vedno bolj normirano in samo poznavanje temeljnih predpisov ni dovolj za uspešno upravljanje z nepremičninami. Treba je poznati trenutno pravno okolje in razvojne usmeritve, kajti premoženje (v takšni ali drugačni obliki) ima časovno neomejeno vrednost. Poznavanje trenutnih in prihodnjih poslovnih zakonitosti posameznih vrst nepremičninskega prava je bistveno za dober nasvet, dober nasvet pa je le tisti, ki ima trajno vrednost. Ker je področje upravljanja z nepremičninami povezano z mnogimi drugimi pravnimi področji, je skupinsko delo pravnih svetovalcev ne le zaželeno, temveč nujno. Natančna analiza in lastna spoznanja morajo biti vodilo pri sprejemanju odločitev, saj so prejete informacije lahko le osnova za lastno raziskovanje, uspeh pa jamčijo le natančnost in lastna dognanja.