Reševanje sporov je včasih del podjema, ki tega spremeni iz uspešnega v neuspešnega in nasprotno. Prej ko potencialne spore zaznamo, lažje jih uspešno rešujemo, najbolje že v fazi oblikovanja poslov.

Seveda danes reševanje sporov ne pomeni le prenosa odgovornosti za rešitev spora na tretjo osebo, če pa ne gre drugače, se je treba za to odločiti pravočasno in na podlagi popolnega poznavanja dejanskega stanja ter celovite analize pravnega okolja spora.
Velika normiranost pravnega okolja zahteva skupinsko delo tudi pri reševanju sporov. Dober rezultat lahko pričakujemo, če smo spor že na začetku natančno analizirali, potem pa v postopek vložili dovolj vztrajnosti in neprestanega raziskovanja. Seveda pa je pri vsaki fazi reševanja sporov potrebna tudi velika mera predanosti, saj brez nje ni dodane vrednosti.

Izkušnje pri reševanju sporov so nepogrešljive pri vsakem oblikovanju poslov. Tega se zavedamo, zato izkušnje iz domačih in tujih pravd ter arbitraž že od prvega stika s strankami naprej ves čas uporabljamo na vseh področjih.
Naša dolžnost je motivirati stranke, da zavzeto sodelujejo pri analizi spora, naš cilj pa je čim hitreje oblikovati popolno analizo spornega razmerja in na njeni osnovi najti razumno ter učinkovito rešitev.