Postopek načrtovanja prevzemov in združitev je zahteven proces, ki terja učinkovito sodelovanje strokovnjakov mnogih strok. Izvedba prevzemov in združitev zahteva natančno ter pravočasno vodenje in usmerjanje številnih korporacijskih, upravnih in sodnih postopkov. Odvetniki imamo pri tem pomembno vlogo, saj moramo izbrati pravno ustrezno in učinkovito strategijo ter zagotoviti skladnost ravnanj s predpisi, ki splošno urejajo prevzeme in združitve, pa tudi s številnimi predpisi, ki urejajo posamezne panoge. Pred izvedbo prevzema je treba s skrbnim pravnim pregledom identificirati vsa možna tveganja pri nakupu oziroma prodaji delnic ali deležev.

V primeru nedogovorjenih in sovražnih prevzemov moramo izbrati ustrezno obrambno strategijo, uspeh pa je zagotovljen le s skupinskim delom. Skupine, ki vodi obrambo, si ni mogoče zamisliti brez sodelovanja odvetnikov z znanjem in izkušnjami na korporacijskem področju, v pravdah in v upravnih postopkih.