24. 04. 2018 | Elektronske komunikacije, IT in digitalni mediji

Nova pravila o prepovedi geografskega blokiranja

Spadate med potrošnike, ki skušajo večjo izbiro in ugodnejše cene najti z nakupovanjem prek interneta ali pa na ta način prihraniti nekaj časa? Obstaja precejšnja verjetnost, da ste, potem ko ste pri tujem trgovcu končno našli želeni izdelek po ugodni»

06. 04. 2018 | Elektronske komunikacije, IT in digitalni mediji

Kolektivne tožbe – nova sodna pot, ki jo bodo morali upoštevati projekti ICO?

Aprila se bo začel uporabljati zakon o kolektivnih tožbah (ZKolT), katerega namen je olajšati dostop do sodnega varstva, ustaviti in preprečiti nezakonita ravnanja ter omogočiti pridobitev odškodnine v primerih množičnega oškodovanja zaradi kršitev pravic na določenih področjih. V času razmaha»

22. 03. 2018 | Pravde in arbitraže

Je varno kupiti nepremičnino na javni dražbi?

Nepremičninski trg v Sloveniji si je opomogel, s tem pa so se cene spet zvišale. Višje ko so cene, aktivnejši in inovativnejši so kupci pri iskanju ugodnejših nakupnih priložnosti. Ena od možnosti, kako prihraniti, je nakup nepremičnine na prisilni (sodni)»

20. 03. 2018 | Varstvo osebnih podatkov – GDPR

Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) – prekoračitev mej GDPR?

Vse odkar je Ministrstvo za pravosodje konec januarja objavilo predlog novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (»ZVOP-2«), je slednji pod drobnogledom zainteresirane javnosti – in sicer povsem upravičeno. Ko je Evropska unija (»EU«) sprejela Splošno uredbo o varstvu podatkov (»GDPR«)»

08. 01. 2018 | Alternativno reševanje sporov

Mediacija – Reševanje sporov po volji stranke in ne po presoji sodnika

V prejšnjem mesecu smo vsi spremljali, kaj se dogaja v Kataloniji. Ali bo nastala nova država ali se bodo kako drugače dogovorili z Madridom? Med drugim smo slišali pozive katalonskega premierja, naj se nastala politična kriza rešuje s pomočjo mediacije.»

06. 11. 2017 | Davčno pravo

Spremembe v sistemu obdavčitve dohodkov v tujino napotenih delavcev

Državni zbor je februarja letos sprejel Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS), čigar namen je ureditev čezmejnega izvajanja storitev znotraj Evropske unije. Ker se bo zakon začel uporabljati 1. januarja 2018, so do takrat potrebne tudi ustrezne spremembe v slovenski davčni»

03. 11. 2017 | Pravde in arbitraže

Uveljavitev Zakona o kolektivnih tožbah

26. 9. 2017 je bil sprejet Zakon o kolektivnih tožbah, ki je začel veljati 21. 10. 2017, uporabljati pa se začne 21. 4. 2018. Namen zakona je zagotoviti učinkovita sredstva kolektivnega sodnega varstva, tako v smislu prenehanja nezakonitega ravnanja (t.j.»