Iris Pensa

Status

Partnerka

 • Chambers Europe Iris Pensa
 • Legal 500 - Recommended lawyer

The best choice in Slovenia for all employment law issues, including intervention legislation related to the new coronavirus epidemic. Insightful, precise, with excellent knowledge of the field, understanding of the circumstances in which employers operate, extremely fast, responsive, yet reliable and professional.

Legal 500 (2022)

'proactive with excellent writing and legal skills.'

Chambers Europe (2022; Employment)
Iris Pensa je partnerka in mediatorka. Specializirala se je za področje prava človekovih pravic in delovnega prava. Skrbi za delovanje skladno z desetimi načeli UN Global Compact s področja človekovih pravic, delavskih standardov, okolja in transparentnosti ter proti-korupcije, kar na primeren način upošteva pri vseh svojih storitvah in nasvetih strankam. Iris je tudi primarni kontakt za vse morebitne zadeve, ki bi jih glede na okoliščine posameznega primera pisarna sprejela v delo na pro bono osnovi.

Akreditacija CEDR za mediatorja (2021)
Pravna fakulteta v Ljubljani (2008)

angleški, srbski, hrvaški, španski, francoski
 • Partnerka v odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2021)
 • Starejša odvetnica v odvetniški pisarni Jadek & Pensa (2019–2020)
 • Odvetnica v odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2012)
 • Odvetniška kandidatka v odvetniški pisarni Jadek & Pensa (2011–2012)
 • Odvetniška pripravnica v pisarni Orrick, Rambaud, Martel v Parizu (2010)
 • Odvetniška pripravnica v odvetniški pisarni Jadek & Pensa (2008–2010)
 • Vodja Mediacijskega centra Odvetniške zbornice Slovenije (od 2023)
 • Mediatorka na Višjem sodišču v Ljubljani (od 2020)
 • Mediatorka na CEDR's P2B Panel (2020)
 • Izvoljena na listo mediatorjev za mediacijo pri Odvetniški zbornici Slovenije v individualnih delovnih sporih med delodajalci in zaposlenimi pri odvetniku ali odv. družbi (od 2018)
 • Mediatorka pri Mediacijskem centru Odvetniške zbornice Slovenije (od 2017)
 • Društvo mediatorjev Slovenije (od 2012)
 • Odvetniška zbornica Slovenije (od 2008)
 • Women, Business and the Law reports 2019-2022 (kot vabljena strokovnjakinja iz Slovenije)
 • Analiza posledic ukrepa zaprtja šol in vrtcev v času epidemije covid-19 z vidika plačne vrzeli in možnosti za dostop do trga dela (Podjetje in delo, (Letn. 47, št. 3/4, 2021) – Analysis of the Consequences of Clousure of Schools and kindergartens During the COVID-19 Epidemic in Relation to the Wage Gap and Labour Market Access
 • World Justice Project: Rule of Law Index 2018-2021 (kot vabljena strokovnjakinja iz Slovenije)
 • Doing Business: Labor Market Regulation reports 2019-2020 (kot vabljena strokovnjakinja iz Slovenije)
 • Diskriminatornost kriterijev za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost, Podjetje in delo, št. 8, 2019
 • Plačna neenakost, diskriminatornost kriterijev za poslovno uspešnost, Revija Direktor št. 43, 2019
 • Kako se izogniti sporom povezanim z nasledstvom, Revija Direktor št. 37, 2019
 • Mediacija – Reševanje sporov po volji stranke in ne po presoji sodnika, Delo: Svet kapitala, december 2017