Urša Horvat Kous

Status

Odvetnica

Urša Horvat Kous je odvetnica, ki deluje na področju svetovanja strankam na številnih pravnih področjih. Zanima se zlasti za področje prava intelektualne lastnine ter varstva osebnih podatkov in nasploh skrbi za skladnost poslovanja strank. Urša se ukvarja predvsem z registracijo blagovnih znamk in modelov (tako nacionalnih kot tudi evropskih in mednarodnih), v zadnjem času pa tudi z varstvom osebnih podatkov, kjer je trenutno poudarek zlasti na Splošni uredbi za varstvo osebnih podatkov (GDPR) ter energetiko.

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani (2013)

angleški, hrvaški
  • Odvetnica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (od 2018)
  • Odvetniška kandidatka v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (2016–2018)
  • Sodniška pripravnica na Višjem sodišču v Ljubljani (2014–2015)
  • Odvetniška pripravnica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa (2013–2014)
  • Odvetniška zbornica Slovenije (od 2018)
  • Horvat, U., Accetto, M. (2013) National reports from Slovenia. V: European Competition Law Review (str. N-57 – N-59), letnik 34, 4. izdaja. United Kingdom, Sweet & Maxwell Ltd.
  • Horvat, U. National reports from Slovenia. V: European Competition Law Review; mesečni prispevki od julija 2013 dalje.
  • Horvat, U., Šiftar, L. (2011) Renewable Energy Sources in Slovenia. V: Štiblar, F. (ur.), Development Strategies (str. 141–165). Ljubljana, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani, zbirka LITTERA.
  • Horvat, U. (2010) Selected decisions of the Slovenian Supreme Court in 2010. V: Slovenian Law Review (str. 189–196), Vol. VII/No. 1–2.