Borut Leskovec

资历

合伙人

  • Legal 500 - Recommended lawyer
Borut Leskovec是管理律师,争解决部门成员。他在最严峻的商业纠纷中为客户提供咨询服务,并在债务法,公司法,财产法,民法和破产法领域提供服务。在我们公司,他是公共采购方面的专家。他在解决复杂的股东和成员关系以及为房地产管理提供法律支持方面具有长期的经验。他专注于建设性的争议解决方案,从长远来看为客户找到最佳解决方案。

2009年毕业于斯洛文尼亚卢布尔雅那大学法学院

英语, 德语, 塞尔维亚语, 克罗地亚语
  • Načelo kontradiktornosti (pravica do izjave) v postopkih javnega naročanja in postopkih pravnega varstva, 22. 9. 2020, Jesenski Veliki kongres javnega naročanja, GV Založba (Lexpera d.o.o.)
  • Vpogled zaradi kršitve načela enakopravne obravnave, 10. 9. 2020, Kongres javnega naročanja, Uradni list
  • Odškodninska odgovornost v postopkih javnega naročanja, 2. 6. 2020, Spomladanski Veliki kongres javnega naročanja, GV Založba (Lexpera d.o.o.)
  • Podružnice v postopkih javnega naročanja, 15. 5. 2020, Dnevi prakse javnih naročil, Uradni list
  • Kratka predstavitev prava javnega naročanja, 9. 9. 2019, GZS – Združenje za prehranska dopolnila
  • Poslovna skrivnost po ZJN-3, 17. 6. 2019, Forum Akademija
  • Dopustnost uporabe predpravdne komunikacije ali dokazov, pridobljenih v mediacijskem postopku, kot dokaz v drugem postopku, 9. 5. 2019, OZS – Območni zbor Ljubljana
  • Ugotavljanje statusa javnega naročnika po 9. členu ZJN-3, 26. 3. 2019, Spomladanski Veliki kongres javnega naročanja, GV Založba (Lexpera d.o.o.)
  • Naročila socialnih in drugih posebnih storitev, 26. 3. 2019, Spomladanski Veliki kongres javnega naročanja, GV Založba (Lexpera d.o.o.)