Področje dela

Intelektualna lastnina

Zaščita in učinkovito varstvo pravic intelektualne lastnine, zlasti patentov, znamk, modelov ter avtorskih in sorodnih pravic, sta nujno potrebna za uspešno poslovanje družb in za njihov prihodnji razvoj, saj so te pravice eno njihovih ključnih sredstev. Po drugi strani pa je treba zaščiti svobodno gospodarsko pobudo in zagotoviti, da imetnik pravice ne preseže meja, ki jih daje pravica.

Na področju patentov smo aktivni predvsem v postopkih, ki sledijo postopku podelitve patenta. Čeprav spori s področja patentov v Sloveniji niso zelo pogosti, ima naša pisarna z njimi veliko izkušenj. Stranke zastopamo tako v sporih v zvezi z veljavnostjo patentov kot tudi v zvezi s kršitvami patentov. Pri slednjih so v praksi pomembni postopki v zvezi z izdajo začasnih odredb, s katerimi se lahko še v času trajanja patenta doseže učinkovito varstvo pravice pred pravnomočno rešitvijo spora, ko morda patent že poteče. Podobno velja v primeru sporov glede kršitve ali vprašanja veljavnosti znamk.

Dolgoletne izkušnje imamo tudi s postopki zaščite znamk. Nastopamo kot zastopnik pri Uradu RS za intelektualno lastnino, kjer se registrirajo slovenske znamke, in pri Evropskem uradu za intelektualno lastnino, kjer se registrirajo znamke, ki veljajo na območju celotne Evropske unije. Pred registracijo stranki glede na njene konkretne okoliščine svetujemo najbolj optimalne poti za učinkovito zaščito njenih pravic. K celostni storitvi pripomorejo tudi dobri kontakti s specializiranimi odvetniki v tujini, s katerimi redno sodelujemo, kadar je pri zaščiti ali uveljavljanju znamke potrebna pomoč v tujini. Na področju znamk delujemo tudi na področju zasegov blaga v carinskih postopkih, kadar blago, ki je opremljeno z določeno znamko, do take označbe ni upravičeno (ponaredki) in smo člani mreže CAPIP.EU, ki na področju EU zagotavlja vse storitve v zvezi z zasegi ponarejenega blaga po enotnih cenah, platforma pa strankam omogoča sprotno spremljanje posameznih postopkov.

Poleg tega je pisarna naročena na bazo darts-ip, ki nam omogoča hitro in učinkovito iskanje odločitev pristojnih organov v svetovnem merilu na področju znamk, modelov, patentov in domen, ki so nam v pomoč tako pri iskanju rešitev za stranke v primeru sporov oziroma potencialnih sporov kot tudi pri vodenju sporov.

Naše izkušnje na področju avtorske in sorodnih pravic obsegajo tako svetovanje strankam s področja pogodb o prenosu pravic kot tudi zastopanje strank v sporih v zvezi s temi pravicami. Pri pogodbah o prenosu pravic je treba biti še posebej pozoren na določila o obsegu prenosa, saj avtorska pravica ni enovita pravica, temveč je sestavljena iz več upravičenj, ki jih je možno prenašati ločeno ter z različnimi časovnimi, prostorskimi in drugimi omejitvami.

Lawyers are really well organised and have a great chain of command.

Chambers Europe

They are very reliable, provide valuable advice, respect the agreed deadlines and address issues in a practical way.

Chambers Europe

Very good law firm for IP.

Chambers Europe

An excellent team – we always get a detailed answer to our questions, and are provided with a full strategy as to how every particular case should ne lead.

Chambers Europe

Kontaktne osebe