20.5.2019
NEW
> Novice

Seminar Vse o enotirnem sistemu upravljanja v teoriji in praksi

Odvetnica dr. Anja Strojin Štampar in davčni svetovalec Domen Romih bosta 31. maja 2019 v Domu gospodarstva (GZS) predavala na seminarju s področja enotirnega sistema upravljanja.

Predstavila bosta bistvene značilnosti enotirnega sistema upravljanja delniške družbe, ga primerjala z dvotirnim ter izpostavila izzive spremembe dvotirnega v enotirni sistem upravljanja. Poslušalce bosta seznanila tudi z davčnimi vidiki korporativnega upravljanja delniške družbe. Teoretični del seminarja bosta nadgradila s predstavitvijo izsledkov raziskave o izvajanju enotirnega sistema v praksi ter sodno prakso in praktičnimi primeri.

Seminar je namenjen članom upravnih odborov in izvršnim direktorjem, pravnikom in drugim predstavnikom strokovnih služb v gospodarskih družbah, svetom delavcev in predstavnikom zaposlenih v organih družb z enotirnim sistemom upravljanja. Namenjen je tudi predstavnikom tujih gospodarskih družb ter upravljalcem premoženja.

Več o seminarju najdete na spodnji povezavi:
https://www.zdruzenje-ns.si/izobrazevanje/koledar-dogodkov/vse-o-enotirnem-sistemu-upravljanja-teorija-in-praksa