1.10.2021
OS POD
> Varstvo osebnih podatkov

»Starih« standardnih pogodbenih klavzul ni več mogoče sklepati

Pred dnevi (27. septembra 2021) je nastopil prvi pomemben datum v postopku prehoda na nove standardne pogodbene klavzule.

Evropska komisija je 4. junija 2021 sprejela nove standardne pogodbene klavzule, ki so v posledici sodbe Schrems II ter Splošne uredbe o varstvu podatkov v primerjavi s predhodnicami strožje in krepijo pravice posameznikov ter pogodbenicama nalagajo med drugim strožje zahteve za zagotovitev varnosti podatkov, uvedbo omejitev pri razkrivanju osebnih podatkov javnim oblastem in še nekaj drugih obveznosti.

Nove standardne pogodbene klavzule določajo tudi dva pomembna roka, od katerih se je eden pred kratkim iztekel. Določajo namreč, da je bilo od uveljavitve novih standardnih pogodbenih klavzul in vse do 27. 9. 2021 še vedno dovoljeno sklepati stare standardne pogodbene klavzule (lahko pa so se seveda že v tem obdobju sklepale tudi nove standardne pogodbene klavzule), od 27. 9. 2021 pa morata pogodbenika nujno skleniti izključno nove standardne pogodbene klavzule, saj so stare s tem datumom razveljavljene.

Kljub temu pa tisti, ki so pred 27. 9. 2021 sklenili stare standardne pogodbene klavzule, le-te lahko še nekaj časa uporabljajo, in na njihovi podlagi zakonito prenašajo osebne podatke, in sicer si morajo v koledar zabeležiti naslednji pomemben datum – 27. 12. 2022, ki je rok, do katerega je potrebno vse stare standardne pogodbene klavzule nadomestiti z novimi. Zaradi modularnosti klavzul in številnih elementov, ki jih morajo stranke določiti med seboj (vključno z uporabljivim pravom), svetujemo, da stranke s pogajanji o vsebini novih standardnih pogodbenih klavzul pričnejo čim prej.