12.12.2022
ESG
> trajnost / okoljski-družbeni-upravljavski vidiki (ESG)

Pristopili smo k Listini raznolikosti

Jadek & Pensa med podpisniki zaveze vrednotam raznolikosti, vključenosti in enakosti.

V odvetniški pisarni Jadek & Pensa smo kot prva in edina odvetniška pisarna v Sloveniji pristopili k Listini raznolikosti Slovenija in se s podpisom še dodatno zavezali k preprečevanju vseh oblik diskriminacije in k oblikovanju politike raznolikosti, ki promovira enake možnosti, vključenost in raznolikost, s prepoznavanjem individualnih spretnosti.

Listina raznolikosti je ena izmed aktualnih prostovoljnih evropskih iniciativ raznolikosti s ciljem spodbuditi javne in zasebne organizacije k implementaciji in razvoju politike raznolikosti znotraj organizacij.

Slovenska Listina raznolikosti je del evropske platforme evropskih Listin raznolikosti, ki jo koordinira Generalni direktorat Evropske Komisije za pravosodje in potrošnike.

Listina vsebuje šest iz načel, ki jim organizacija v svojem delovanju sledi pri promociji raznolikosti, nediskriminacije in zagotavljanju enakih možnosti na delovnem mestu.

S pristopom k listini Jadek & Pensa želimo nadgraditi in se še dodatno zavezati k aktivnemu ravnanju v skladu z našo politiko družbene odgovornosti.

Pomena družbene odgovornosti se vse bolj zavedamo in želimo aktivno delovati v smeri trajnostnega razvoja, saj smo prepričani, da je vsaka družba in s tem tudi naša pisarna (so)odgovorna za trajnosten razvoj v skladu z varovanimi človekovimi pravicami. Ker je ena izmed naših temeljnih vrednot ničelna toleranca do diskriminacije, verjamemo, da sta raznolikost in vključevanje temelja za trajnostna prizadevanja.

S podpisom listine se želimo zavezati k nadaljnjemu napredku pri oblikovanju raznolikega delovnega okolja, ki ceni talente na podlagi znanj in sposobnosti – ne glede na narodnost, raso ali etnično poreklo, nacionalno in socialno poreklo, spol, barvo kože, zdravstveno stanje, invalidnost, vero ali prepričanje, starost, spolno usmerjenost, družinsko stanje, članstvo v sindikatu, premoženjsko stanje ali drugo osebno okoliščino.

Prav tako želimo prispevati pri razvoju protidiskriminacijskega prava in si prizadevati, da ta naša prepričanja na uravnotežen način prenašamo tudi k našim strankam in s tem prispevamo pri ozaveščanju družbe.

Slavnostnega podpisa Listine raznolikosti Slovenija se je 9. decembra, na predvečer Mednarodnega dneva človekovih pravic, udeležila naša poslovodna partnerka Aleksandra Jemc Merc.

Več o dogodku, ki je letos potekal pod častnim pokroviteljstvom predsednice Državnega zbora Republike Slovenije, mag. Urške Klakočar Zupančič, lahko preberete tukaj.

Raznolikost, vključenost in enakost od nekdaj predstavljajo vir napredka in razvoja pravičnejše družbe. Del tega želimo biti tudi mi.