4.9.2023
NEW
> Novice

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov

Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP), ki je začel veljati 2. septembra 2023 prinaša številne ukrepe, ki so namenjeni žrtvam teh naravnih nesreč, ohranjanju delovnih mest in zagotavljanju potrebnih kadrov za odpravo posledic.

Prvi ukrep se nanaša na povračilo izplačanih plač delavcem, ki sodelujejo pri odpravljanju posledic poplav pri svojih delodajalcih. Delodajalci, ki so registrirani najpozneje do 2. avgusta 2023 imajo pravico do povračila plač svojim zaposlenim, ki so aktivno sodelovali pri sanaciji in obnovi. Vloge za to povračilo je mogoče oddati elektronsko preko spletne strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje od 4. septembra dalje.

Poleg tega je bila uvedena prepoved odpuščanja delavcev, ki so bili na čakanju na delo in so koristili delno povračilo nadomestila plače. Delodajalci morajo zaposlene obdržati tudi po prenehanju koriščenja tega ukrepa, za obdobje enako trajanju prejemanja nadomestila.

Glede porabe javnih sredstev se delodajalcem, ki presegajo kvoto zaposlenih invalidov, omogoča uporabo teh sredstev za sanacijo škode, ki jo je povzročila naravna nesreča. To vključuje nakup opreme in materiala, ki sta bila poškodovana v poplavah in sta nujna za proizvodnjo.

Na trgu dela so bile uvedene tudi posebne spremembe za hitrejše zaposlovanje tujih delavcev, predvsem tistih, ki so nujno potrebni za obnovo prizadetih območij. Državljani tretjih držav, ki ne potrebujejo vizuma za vstop in bivanje v Sloveniji, bodo lahko hitreje začeli delati v poklicih, ki so trenutno deficitarni zaradi posledic poplav in plazov. To bo olajšalo proces obnove in okrevanja.

Dodatno s programom javnih del “Pomoč pri odpravi posledic poplav in plazov” se bo omogočila vključitev brezposelnih oseb v aktivnosti za odpravo posledic naravne nesreče. Programi bodo usmerjeni v različna področja, kot so kmetijstvo, okolje in prostor, socialno varstvo ter druge dejavnosti, povezane z obnovo. To bo pripomoglo k ustvarjanju novih delovnih mest in okrepitvi prizadetih občin.

Vse te ukrepe bo financiral ZRSZ, s čimer bo zagotovil stabilnost in podporo tako delodajalcem kot tudi brezposelnim osebam. Ukrep za obdobje od 1. septembra 2023 do 31. decembra 2023 tudi odpravlja omejitve začasnega in občasnega dela upokojencev, kar bo omogočilo večjo prilagodljivost na trgu dela med obnovo prizadetih območij.

Uvajajo se tudi prostovoljne solidarnostne delovne sobote in solidarnostni prispevek. Delodajalci lahko določijo eno soboto v letu 2023 in eno v letu 2024 kot solidarnostno delovno soboto. Delavec in delodajalec se odpovesta svojemu zaslužku na ta dan. Solidarnostno delovno soboto se šteje tudi, če delo poteka redno tudi ob sobotah. Solidarnostni prispevek bodo plačali samo tisti, ki ne bodo sodelovali v solidarnostni delovni soboti. Prvič bo odmerjen in plačan leta 2024, naslednjič pa leto kasneje 2025.