5.1.2023
NEW
> Novice

V novo leto v novih vlogah

Z veseljem poročamo o napredovanjih naših kolegic in kolegov v pisarni, s katerimi smo pričeli novo leto.

Aleksandra Jemc Merc, Jure Levovnik in Ožbej Merc so napredovali v starejše partnerje.

Jure je znova nastopil tudi vlogo poslovodnega partnerja in se tako pridružil Sreču Jadku in Aleksandri Jemc Merc, ki sta to funkcijo opravljala že do sedaj. Pavle Pensa se z novim letom s funkcije poslovodnega partnerja poslavlja ter nadaljuje delo kot starejši in ustanovni partner.

Aleksandrino vlogo vodje enote svetovanje po novem prevzema partnerka Janja Zaplotnik.

Do spremembe v vodstvu je prišlo tudi v enoti za reševanje sporov, kjer bo dosedanjega vodjo Jureta Levovnika nadomestil partner Mitja Podpečan.

Pisarna je bogatejša tudi za novo partnerko, saj je med partnerje napredovala odvetnica Nastja Merlak.

Napredovanja so v skladu z našimi temeljnimi vrednotami. Našo odvetniško pisarno stalno razvijamo, in nova znanja ter mladostno zagnanost združujemo z izkušnjami in modrostjo. Nagrajujemo strokovnost, osebne kvalitete in prispevek k razvoju pisarne.

 

***

 

Aleksandra Jemc Merc je starejša partnerka in ena od poslovodnih partnerjev v pisarni. Njena glavna področja dela vključujejo korporacijsko pravo, komercialne pogodbe, pravo intelektualne lastnine (predvsem patentne spore) ter regulacijo s področja farmacevtske dejavnosti.

Jure Levovnik je starejši partner in eden od poslovodnih partnerjev. Ukvarja se z zastopanjem domačih in tujih strank v gospodarskih sporih in arbitražah. Specializira se tudi na področjih energetskega prava ter prava elektronskih komunikacij in informacijskih tehnologij.

Ožbej Merc je starejši partner in vodja enote transakcij. Specializiran je za prevzeme in združitve, insolvenčno pravo in prestrukturiranja ter finančno pravo. Sodeloval je pri večini prestrukturiranj velikih sistemov v Sloveniji, in svetuje pri najzahtevnejših M&A transakcijah ter vprašanjih, ki so povezana s prevzemi in združitvami (Zakon o prevzemih, Zakon o trgu finančnih instrumentov, Zakon o finančnih zavarovanjih, ZFPPIPP, Zakon o bančništvu, Zakon o zavarovalništvu). Po diplomi na ljubljanski pravni fakulteti je LL.M. pridobil na univerzi Columbia v New Yorku.

Janja Zaplotnik je partnerka in vodja enote svetovanje. Je uveljavljena odvetnica zlasti na področju konkurenčnega prava, državnih pomoči in skladnosti poslovanja pravili s konkurence in zastopanja v postopkih pred organi za varstvo konkurence ter sodišči kot tudi z vidika konkurenčnopravnih aspektov prevzemov in združitev. LL.M. naziv je pridobila na King’s College v Londonu.

Mitja Podpečan je partner in vodja enote za reševanje sporov (pravde, arbitraže in drugi postopki) z bogatimi izkušnjami zlasti v sodnih in upravnih postopkih. Poleg specialističnega znanja s področja gospodarskega in civilnega prava razpolaga s poglobljenim poznavanjem informacijske in telekomunikacijske tehnologije, kar zlasti glede vprašanj varstva osebnih podatkov, elektronskih komunikacij, elektronskega poslovanja na trgu, nove ekonomije in novih tehnologij, vključno z blockchain tehnologijo, tehnologijo masovnih podatkov in umetne inteligence, uspešno združuje s svojim pravnim znanjem.

Nastja Merlak je partnerka in odvetnica, ki strankam svetuje na področju korporacijskega prava, insolvenčnega prava ter bančništva in financ. Sodeluje pri postopkih prevzemov in združitev ter prestrukturiranj, zlasti pri ustanovitvi stvarnopravnih zavarovanj. Na magistrskem študiju na London School of Economics and Political Science je pridobila poglobljeno znanje s področja finančne regulacije in mednarodnih financ, ki ga z delom v pisarni še nadgrajuje. S svojim znanjem pomaga tudi pri postopkih mednarodne arbitraže.